Een gezamenlijke aanpak van de economische en sociale crisis ten gevolge van COVID-19

economische-impact-coronavirus
©UNICEF/UNI297334/Schermbrucker

Terwijl de COVID-19 pandemie mensen en economieën hard raakt, komen de Verenigde Naties en zo’n 50 staatshoofden en regeringsleiders bijeen om een gezamenlijk initiatief aan te nemen dat de gevolgen van deze ernstige crisis moet verzachten, met name voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

Deze bijeenkomst, georganiseerd door Canada, Jamaica en de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, is de grootste bijeenkomst tot nu toe over het economisch en sociaal herstel en de financiële middelen die nodig zijn om deze crisis te boven te komen.

“Deze pandemie vereist een multilaterale, gecoördineerde en grootschalige wereldwijde reactie om landen in nood te ondersteunen, zodat ze beter kunnen herstellen en meer welvarende, veerkrachtige en inclusieve economieën en samenlevingen kunnen opbouwen”, staat in een verklaring die is ondertekend door de drie organisatoren; de Canadese premier Justin Trudeau, de Jamaicaanse premier Andrew Holness en de Secretaris-Generaal van de VN, António Guterres.

Tijdens zijn interventie, riep de Nederlandse Minister-President Marc Rutte “alle partijen op om 2020 niet het jaar te laten zijn dat een verloren decennium voor ontwikkeling en voor het bouwen van een klimaatbestendige wereld veroorzaakte.”

Meer dan 30 miljoen mensen kunnen in extreme armoede belanden

De wereldeconomie kan door de pandemie in de komende twee jaar met bijna 8,5 miljard dollar krimpen, waardoor 34,3 miljoen mensen dit jaar in extreme armoede terechtkomen en er in dit decennium mogelijk nog eens 130 miljoen mensen bijkomen, volgens de prognoses van de Verenigde Naties.

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voorspelt dat tegen het tweede kwartaal van 2020 het aantal gewerkte uren wereldwijd 10,5 procent lager zal liggen dan voor de crisis, wat overeenkomt met 305 miljoen voltijdse banen. Vooral vrouwen worden getroffen, omdat zij oververtegenwoordigd zijn in de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door het banenverlies.

Op deze topbijeenkomst wordt nagedacht over zes dringende actiegebieden om de benodigde middelen te mobiliseren.

Meer doen en sneller zijn

Dat kan met name door meer liquide middelen in de wereldeconomie te pompen, anders om te gaan met landen die gevoelig zijn voor schulden, illegale geldstromen in te dammen, de externe financiering voor inclusieve groei te verhogen en banen te creëren. Daarnaast is het belangrijk om strategieën voor landen te ontwikkelen om beter te herstellen, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken, klimaatverandering te bestrijden en het evenwicht tussen de economie en de natuur te herstellen.

De pandemie veroorzaakt een economische crisis, zelfs in landen die op het gebied van gezondheid nog relatief gespaard zijn gebleven. De dalende export en groei wegen op de schuldenlast van veel ontwikkelingslanden, vooral grondstofafhankelijke landen en landen die hun inkomsten halen uit toerisme of uit overschrijvingen van hun inwoners in het buitenland.

Er zijn al initiatieven genomen door de G20, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank, onder meer op het gebied van schuldverlichting. Zoals in de gezamenlijke verklaring wordt aangegeven, zijn deze maatregelen echter ontoereikend en moet er snel meer worden gedaan.

Na afloop van deze topvergadering zullen zes werkgroepen worden opgericht, die voor midden juli voorstellen moeten indienen. “Er valt geen tijd te verliezen. Oplossingen kunnen niet wachten en er moet doortastend worden opgetreden,” geeft de gezamenlijke verklaring aan.

“Om een ​​wijdverbreide en langdurige staatsschuldencrisis te voorkomen, is creativiteit en inzet van de internationale gemeenschap vereist. Nederland en de EU staan ​​klaar om onze verantwoordelijkheid te nemen. Nood- en herstelpakketten moeten worden afgestemd op de SDG’s en het Klimaatakkoord van Parijs,” besloot Rutte.

De bijeenkomst werd hier op 28 mei 2020 live uitgezonden.

De lijst van sprekers is hier beschikbaar.

Voor meer informatie over het coronavirus:

https://unric.org/nl/coronavirus-covid-19/ en https://www.un.org/en/coronavirus