COP26: Zelfs met nieuwe toezeggingen halen we het Akkoord van Parijs niet

Windmolenpark in de zee
© Nicholas Doherty, Unsplash

De nieuwe en bijgestelde klimaatbeloftes voldoen niet aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs, waardoor de wereld volgens het 2021 “emissiekloofrapport: The Heat is on” (UNEP) deze eeuw nog afstevent op een temperatuurstijging van minstens 2,7°C.

De uitstoot van broeikasgassen moet bijna halveren tegen 2030 om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Verminderingen van 30% zijn nodig om op het traject van 2°C te blijven.

Volgens het “emissiekloofrapport”, dat aan zijn 12e jaargang toe is, bedragen de aangekondigde verminderingen slechts 7,5% van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen die voor 2030 worden verwacht in vergelijking met de vorige reeks toezeggingen.

Die verminderingen zijn berekend op basis van de nationaal bepaalde bijdragen (NDC’s naar het Engelse Nationally Determined Contributions) die door de landen zijn vastgelegd en op basis van andere toezeggingen die voor 2030 zijn gedaan, maar nog niet zijn ingediend als geactualiseerde NDC.

“Klimaatverandering is niet langer een probleem van de toekomst. Het is een hedendaags probleem,” zei Inger Andersen, uitvoerend directeur van het VN-Milieuprogramma.

“We hebben acht jaar om de uitstoot van broeikasgassen met ongeveer de helft te verminderen als we nog een kans willen maken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C: acht jaar om plannen te maken, het beleid te implementeren en uit te voeren en de uitstoot terug te dringen. De klok tikt hard.”

Inzetten op klimaatneutraliteit

Het rapport, dat is vrijgegeven in de aanloop naar de VN-Klimaatconferentie (COP26), de laatste ronde van klimaatonderhandelingen die op 31 oktober in Glasgow van start gaat, zegt dat engagementen over klimaatneutraliteit een groot verschil kunnen maken.

Het rapport merkt wel op dat beloftes op vlak van klimaatneutraliteit nog vaag zijn, onvolledig in veel gevallen en inconsistent met de meeste NDC’s van 2030.

Als die klimaatneutrale toezeggingen volledig worden uitgevoerd en nagekomen, kan de opwarming van de aarde met 0,5°C verminderen en zou de verwachte stijging van de wereldwijde temperatuur op 2,2°C kunnen blijven. Dat geeft hoop om met verdere maatregelen de meest catastrofale effecten van de klimaatverandering nog te kunnen voorkomen.

In totaal hebben 49 landen en de EU zich ertoe verbonden klimaatneutraliteit te behalen. Dat is goed voor meer dan de helft van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, meer dan de helft van het wereldwijde BBP en een derde van de wereldbevolking.

“De wereld moet wakker worden voor het dreigende gevaar waarmee we als soort worden geconfronteerd”, voegde mevrouw Andersen eraan toe.

Meer info: