Europa warmt sneller op dan rest van wereld (IPCC)

Overstromingen in Europa © Jonathan Ford, Unsplash
© Jonathan Ford, Unsplash

De afgelopen weken toonden aan dat Europa allerminst gespaard blijft van de klimaatopwarming.  Het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering (IPCC) stelt in haar laatste rapport dat de temperatuur in Europa sneller zal stijgen dan het wereldwijde gemiddelde.

“Klimaatverandering is nu wereldwijd een ‘code rode’-noodsituatie, en dit historische rapport legt de verwoestende effecten bloot die Europa nu al teisteren en naar verwachting zullen verergeren”, zei Selwin Hart, Onder-Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties voor klimaatactie.

Uit het rapport dat gedetailleerde ontwikkelingen per regio geeft, blijkt dat de temperatuur in alle Europese regio’s naar verwachting sneller zal stijgen dan het wereldwijde gemiddelde. De zeespiegel zal aan bijna alle Europese kusten (behalve aan de Oostzee) stijgen met een snelheid die gelijk is aan of groter is dan het wereldwijde gemiddelde.

Extreme hittegolven zijn de afgelopen decennia toegenomen en zullen naar verwachting verder toenemen. Gletsjers, paksneeuw en sneeuwseizoenen zullen daarentegen blijven afnemen.

Extreme hitte in Europa

Een samenvatting van de bevindingen van IPCC over Europa:

  • Extreme hittegolven, ook op zee, zijn de afgelopen decennia toegenomen in frequentie en intensiteit en zullen naar verwachting blijven toenemen, ongeacht het scenario voor de uitstoot van broeikasgassen. De kritieke drempels voor ecosystemen en mensen zullen worden overschreden bij een globale temperatuurstijging van 2 °C of meer.
  • De frequentie van koude periodes en vriesdagen zal afnemen. Dat stelt het IPCC-rapport voor elk scenario, ongeacht de uitstoot van broeikasgassen of de duur van de periode.
  • De waarnemingen tonen een seizoensgebonden en regionaal patroon dat consistent is met de voorspelde toename van de winterneerslag in Noord-Europa. Rond de Middellandse Zee zal de hoeveelheid neerslag in de zomer afnemen en zich verplaatsen naar de noordelijke regio’s. Bij een temperatuurstijging boven 1,5 °C zullen die extreme neerslag en rivieroverstromingen in alle Europese regio’s toenemen, behalve in het Middellandse Zeegebied.
  • Ongeacht de intensiteit van de klimaatopwarming, de zeespiegel zal in alle Europese regio’s van Europa, behalve de Oostzee, stijgen met een snelheid die dicht bij of boven het wereldwijde gemiddelde ligt. Het IPCC verwacht dat de veranderingen minstens tot na 2100 zullen doorgaan.
  • Extreme gebeurtenissen met betrekking tot de zee zullen frequenter en intenser worden, wat zal leiden tot meer overstromingen langs de kust. Kustlijnen langs zandstranden zullen tijdens de 21e eeuw terugtrekken.
  • Gletsjers, permafrost, paksneeuw en de duur van seizoensgebonden sneeuwval nemen af op zowel hoge breedte- als hoogtegraden en zullen in een opwarmende wereld niet snel herstellen.

Miljarden mensen in direct gevaar

“De alarmbellen zijn oorverdovend en het bewijs is onweerlegbaar: de uitstoot van broeikasgassen door fossiele brandstoffen en ontbossing verstikken onze planeet en brengen miljarden mensen in direct gevaar”, zei de Secretaris-Generaal in een persbericht bij de publicatie van dit rapport eerder deze maand.

“Elke fractie van een graad telt. Broeikasgasconcentraties bereiken recordniveaus. Extreem weer en klimaatrampen komen steeds vaker en intenser voor. Daarom is de klimaatconferentie van de Verenigde Naties dit jaar in Glasgow zo belangrijk’, concludeerde het hoofd van de VN.

Meer info: