Europese Commissie stelt coronavirus exitstrategie voor

Photo by Christian Lue on Unsplash
Foto: Unsplash, Christian Lue

De Europese Commissie heeft woensdag (15 april) haar exitstrategie voor het coronavirus gepresenteerd, met concrete aanbevelingen voor de EU-lidstaten om de maatregelen van de lockdown te versoepelen.

De buitengewone Europese maatregelen om de verspreiding van het virus te vertragen en levens te redden werken, zei de Commissie in een verklaring. Maar ze waarschuwde dat de maatregelen en de bijbehorende onzekerheid ook een drastische invloed hebben op de economie, de maatschappij en op mensenlevens.

Levens redden en de Europeanen tegen het coronavirus beschermen is onze absolute prioriteit. Tegelijk is het tijd om vooruit te kijken en ons te concentreren op het vrijwaren van de bestaansmiddelen“, zei Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

De Commissie benadrukte dat maatregelen ter versoepeling van de lockdown pas mogen worden genomen wanneer de verspreiding van de ziekte aanzienlijk is afgenomen en gestabiliseerd, en mits er voldoende capaciteit van de gezondheidszorg en voldoende toezichtscapaciteit zijn.

De getroffen maatregelen moeten geleidelijk worden genomen, aldus de Commissie, die aandringt op een gefaseerde invoering van economische activiteit om zo een evenwicht te vinden tussen economische stimulans en virusbestrijding. De gehele bevolking zou niet tegelijkertijd naar het werk mogen terugkeren, voegde zij eraan toe.

Controles van de binnengrenzen moeten op gecoördineerde wijze worden opgeheven, beveelt de Commissie aan. De buitengrenzen kunnen in een tweede fase worden heropend rekening houdend met de verspreiding van het virus buiten de EU.

Bijeenkomsten van mensen moeten stapsgewijs worden toegestaan en gerichte maatregelen moeten geleidelijk de algemene maatregelen vervangen om kwetsbare groepen te beschermen en de economische bedrijvigheid te bevorderen.

Acties moeten voortdurend worden opgevolgd en de lidstaten moeten bereid zijn om indien nodig terug te keren naar strengere inperkingsmaatregelen. De Commissie zal ook een herstelplan ontwikkelen op basis van een nieuw voorstel voor de komende langetermijnbegroting van de EU (meerjarig financieel kader).

Lees hier de raadgevingen van de Wereldgezondheidsorganisatie over aanpassingen van de maatregelen.