Europese stem in VN-Veiligheidsraad versterkt tijdens Belgisch mandaat

VN-Veiligheidsraad-bespreekt-de-situatie-in-Jemen
UN Photo/Manuel Elías - VN-Veiligheidsraad bespreekt de situatie in Jemen

Het tweejarige mandaat van België als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad loopt af op 31 december 2020. In die periode speelde België een rol als consensuszoeker en bruggenbouwer, terwijl het nauw samenwerkte met zijn Europese bondgenoten.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès benadrukte dat “de samenwerking tussen de EU-leden van de Veiligheidsraad nog nooit zo intens was”, tijdens haar toespraak op een webinar ‘België in de VN-Veiligheidsraad 2019-2020: Multilateralisme & de Veiligheidsraad’, georganiseerd door Egmont, het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen.

Voor het eerst waren België en Duitsland ook tegelijk lid van de Veiligheidsraad. De Duitse ambassadeur bij de VN, Susanne Baumann, die ook deelnam aan het webinar, zei dat “het doel van beide landen erin bestond de stem van de EU in de Veiligheidsraad te versterken”. Volgens Baumann was “onze actie coherent, hebben we onze stemming gecoördineerd en veel persberichten gepubliceerd zodat het Europese standpunt gezien en gehoord werd”.

Gezamenlijk-persmoment
UN Photo/Eskinder Debebe – Gezamenlijk persmoment

De Europese samenwerking op hoog niveau van beide landen boekte haar grootste succes met het Belgisch-Duitse penhouderschap van de resolutie over grensoverschrijdende humanitaire toegang tot Syrië. Ondanks veelvuldige veto’s en de vele frustrerende debatten, “zijn we er toch in geslaagd om de belangrijkste grensovergangen voor een volledig jaar open te houden tot volgende zomer, een levensnoodzakelijke reddingslijn voor de Syrische bevolking”, erkende Wilmès.

Volgens de Belgische minister was nog een andere verantwoordelijkheid belangrijk voor het land: “ons voorzitterschap van de Werkgroep voor kinderen en gewapende conflicten”. Onder het Belgische voorzitterschap van die Werkgroep werd vooruitgang geboekt in de vorm van 12 consensusteksten, over kwesties zoals de situatie in Jemen of Myanmar waarover de 15 leden van de Veiligheidsraad anders sterk verdeeld zouden zijn. “Dit werk is van cruciaal belang, aangezien de VN vorig jaar meer dan 25.000 ernstige schendingen tegen kinderen in 19 landen vaststelde”, vervolgde Wilmès.

Hoofddocent internationale betrekkingen aan de Universiteit Antwerpen, David Criekemans, sloot het webinar af met de vaststelling dat, terwijl de geopolitieke spanningen in de Veiligheidsraad toenamen, een Europese dimensie stilaan vorm krijgt. “De bijdrage van België aan deze zachte vorm van ‘Europeanisering’ in de Veiligheidsraad kan een erfenis voor de toekomst worden”, besloot hij.

Het was de zesde keer sinds 1947 dat België een zetel in de VN-Veiligheidsraad had. Begin volgend jaar zal minister van Buitenlandse Zaken Wilmès over de resultaten van het Belgische mandaat voor 2019-2020 verslag uitbrengen aan de Belgische ministerraad en aan het parlement.

 

Meer info:

België zet EU-VN samenwerking op VN-Veiligheidsraad agenda