Gaza: VN-experts eisen staakt-het-vuren om genocide te voorkomen

De tijd dringt om genocide en humanitaire catastrofes in Gaza te voorkomen, waarschuwden VN-experts, die hun diepe frustratie uitten over Israëls weigering om de plannen om de belegerde Gazastrook te decimeren stop te zetten.

“Wij blijven ervan overtuigd dat het Palestijnse volk een groot risico loopt op genocide”, aldus de deskundigen. “Het is nu tijd voor actie. De bondgenoten van Israël dragen ook de verantwoordelijkheid en moeten nu handelen om de rampzalige handelwijze te voorkomen”, zeiden ze.

De deskundigen uitten hun “diepere afschuw” over de Israëlische luchtaanvallen op het vluchtelingenkamp Jabalia in het noorden van Gaza sinds dinsdagavond (31 oktober), waarbij naar verluidt honderden Palestijnen zijn omgekomen en gewond, en noemden het een schaamteloze schending van het internationaal recht.

“De Israëlische luchtaanval op een wooncomplex in het vluchtelingenkamp Jabalia is een schaamteloze schending van het internationaal recht – en een oorlogsmisdaad. De aanval op een kamp dat onderdak biedt aan burgers, waaronder vrouwen en kinderen, is een totale schending van de regels van proportionaliteit en het onderscheid tussen strijders en burgers”, zeiden de experts.

De deskundigen verwelkomden de resolutie van de Algemene Vergadering over burgerbescherming en handhaving van wettelijke en humanitaire verplichtingen, die op 27 oktober door een overweldigende meerderheid van de lidstaten werd goedgekeurd.

“We hebben de resolutie met hoop ontvangen, maar de noodzaak voor actie is nu”, zeiden ze.

“Alles wijst erop dat we een breekpunt hebben bereikt”, waarschuwden de experts, wijzend op beelden van mensen die op zondag (29 oktober) wanhopig meel en andere levensnoodzakelijke goederen uit een VN-magazijn meenamen, het gebrek aan schoon water, verontrustende berichten over patiënten, waaronder kinderen die zonder verdoving een operatie ondergaan, en mensen met een handicap en ouderen die ontheemd zijn en in tenten wonen omdat huizen in puin zijn veranderd.

“De situatie in Gaza heeft een catastrofaal omslagpunt bereikt”, zeiden ze, waarschuwend voor de grote behoefte aan voedsel, water, medicijnen, brandstof en levensnoodzakelijke voorraden en de dreigende gezondheidsrisico’s.

Het gebrek aan brandstof en de verstoring van de waterinfrastructuur als gevolg van voortdurende beschietingen gedurende drie weken hadden de toegang tot veilig drinkwater voor de bevolking in Gaza vernietigd, aldus de experts.

“Water is essentieel voor het menselijk leven en vandaag hebben twee miljoen Gazanen moeite om drinkwater te vinden”, zeiden ze.

De deskundigen steunden krachtig de inspanningen van de VN-Secretaris-Generaal om toegang te verlenen tot humanitaire hulp aan de Gazastrook.

Ze riepen ook op tot de onmiddellijke vrijlating van alle burgers die gevangen worden gehouden sinds Hamas-militanten op 7 oktober Israëlische nederzettingen aanvielen.

Alle partijen moeten voldoen aan hun verplichtingen onder de internationale humanitaire en mensenrechtenwetgeving. Wij eisen een humanitair staakt-het-vuren om ervoor te zorgen dat de hulp degenen bereikt die deze het meest nodig hebben. Een staakt-het-vuren betekent ook dat communicatiekanalen kunnen worden geopend om de vrijlating van gijzelaars te garanderen,” zeiden de deskundigen.

Ze uitten hun ernstige bezorgdheid over de veiligheid van VN- en humanitaire hulpverleners, ziekenhuizen en scholen die onderdak en levensreddende medische diensten bieden aan de bevolking van Gaza. Ze sloegen ook alarm over de veiligheid van journalisten, mediawerkers en hun familieleden, en de onderbreking van internet en communicatielijnen, waardoor essentiële communicatie en berichtgeving over de situatie in Gaza zijn verstoord.

“We willen alle partijen eraan herinneren dat humanitair en medisch personeel en faciliteiten beschermd worden door het internationaal recht. Staten hebben de plicht om hun veiligheid en bescherming te garanderen in tijden van oorlog”, zeiden de experts. “Zoals de Secretaris-Generaal herhaaldelijk heeft herhaald, moeten Israëlische en Palestijnse gewapende groepen in gedachten houden dat zelfs oorlogen regels hebben.”

Naar schatting 1,4 miljoen mensen in Gaza zijn intern ontheemd, terwijl ongeveer 629.000 mensen hun toevlucht zoeken in 150 noodopvangcentra van de VN-Organisatie voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA). UNRWA meldt dat 70 VN-medewerkers zijn omgekomen als gevolg van Israëlische bombardementen op Gaza.

“Het Palestijnse volk in Gaza, vooral vrouwen, kinderen, personen met een handicap, jongeren en ouderen, heeft tientallen jaren van ontberingen en ontberingen doorstaan”, aldus de VN-experts. “Wij roepen Israël en zijn bondgenoten op om in te stemmen met een onmiddellijk staakt-het-vuren. De tijd dringt.”

 

De experts: de heer Pedro Arrojo Agudo Speciaal Rapporteur voor de mensenrechten op veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen; de heer Michael Fahri, Speciaal Rapporteur voor het recht op voedsel; Mevrouw Tlaleng Mofokeng Speciale Rapporteur voor het recht van iedereen op de hoogst haalbare standaard van lichamelijke en geestelijke gezondheid, Mevrouw Paula Gaviria Betancur, Speciale Rapporteur voor de mensenrechten van binnenlands ontheemden; Mevrouw Irene Khan, Speciale Rapporteur voor de bevordering en bescherming van het recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Francesca Albanese, Speciale Rapporteur voor de mensenrechtensituatie in het sinds 1967 bezette Palestijnse gebied; Mevrouw Ashwini K.P. Speciale Rapporteur voor hedendaagse vormen van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid

De Speciale Rapporteurs, Onafhankelijke Experts en Werkgroepen maken deel uit van wat bekend staat als de Speciale Procedures van de Mensenrechtenraad. Speciale Procedures, het grootste orgaan van onafhankelijke deskundigen in het VN-Mensenrechtensysteem, is de algemene naam van de onafhankelijke mechanismen voor feitenonderzoek en monitoring van de Mensenrechtenraad die zich richten op specifieke landensituaties of thematische kwesties in alle delen van de wereld. De deskundigen van Special Procedures werken op vrijwillige basis; zij zijn geen VN-personeel en ontvangen geen salaris voor hun werk. Ze zijn onafhankelijk van welke regering of organisatie dan ook en dienen in hun individuele hoedanigheid.

Nuttige links

 

Vertaling van oorspronkelijk persbericht: Gaza is ‘running out of time’ UN experts warn, demanding a ceasefire to prevent genocide

Meest recent