Guterres roept op tot een sterke coalitie voor klimaatneutraliteit

De VN-Secretaris-Generaal António Guterres heeft opgeroepen tot nieuwe gedurfde toezeggingen wat betreft klimaatactie. Hij vraagt de Europese Unie om het voortouw te nemen door de emissies verder terug te dringen.

De Secretaris-Generaal deed vandaag zijn visie op klimaatactie uit de doeken tijdens een belangrijke toespraak tot Universiteit Columbia in New York.

“Dit is het moment voor gedurfde nieuwe toezeggingen om de ambitie en de actie op te voeren, een duurzaam en veerkrachtig herstel van de pandemie op te bouwen en de klimaatnoodtoestand aan te pakken”, vertelde Guterres aan zijn virtuele publiek. “We moeten een sterke coalitie opbouwen om klimaatneutraliteit te bereiken.”

De Secretaris-Generaal nam kennis van bemoedigende aankondigingen van China, de Europese Unie, Japan en Zuid-Korea, alsook van enkele van de grootste bedrijven, steden of regio’s ter wereld.

“De Europese Unie heeft zich ertoe verbonden om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden – en ik verwacht dat ze zal besluiten haar uitstoot tegen 2030 tot ten minste 55% onder het emissieniveau van 1990 te brengen”.

In zijn toespraak toonde Guterres aan hoe menselijke activiteiten hebben geleid tot de achteruitgang van de natuur, die de klimaatveranderings- en biodiversiteitsverliescrises versnellen.

“Laten we duidelijk zijn: menselijke activiteiten zijn de oorzaak waarom we richting chaos gaan. Maar dat betekent dat menselijk handelen het kan helpen oplossen. Vrede sluiten met de natuur is de belangrijkste taak van de 21e eeuw. Het moet de topprioriteit zijn overal, en voor iedereen.”

De Secretaris-Generaal drong er bij regeringen op aan om te stoppen met het bouwen van nieuwe steenkoolcentrales en om de financiering ervan in het binnen- en buitenland stop te zetten.

Verder riep hij op tot een nieuwe denkwijze over koolstof. “Het moment is aangebroken. Om een prijs te zetten op koolstof… Om de belastingdruk te verschuiven van inkomen naar koolstof, en van belastingbetalers naar vervuilers.”

De toestand van de planeet is ernstig

Guterres omschreef de “Toestand van de Planeet” in donkere termen, waarbij de biodiversiteit instort, een miljoen diersoorten met uitsterven bedreigd worden, ecosystemen voor onze ogen verdwijnen en elk jaar 10 miljoen hectare bos verloren gaat.

“Om het eenvoudig te zeggen: de toestand van de planeet is ernstig. Beste vrienden, de mensheid voert oorlog tegen de natuur. Dat is suïcidaal. De natuur slaat altijd terug – en dat doet ze al met toenemende kracht en woede.”

Verder verwees de Secretaris-Generaal naar twee belangrijke nieuwe VN-rapporten die vandaag worden gepubliceerd en waarin “wordt beschreven hoe dicht we bij een klimaatramp staan”.

  • Uit een rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) blijkt dat 2020 een van de drie warmste jaren ter wereld is, zelfs met het verkoelende effect van het natuurverschijnsel La Niña van dit jaar. Het afgelopen decennium was het heetst in de geschiedenis van de mensheid en de oceaantemperatuur heeft een recordniveau bereikt.
  • In het noordpoolgebied is het in 2020 uitzonderlijk warm geweest, met temperaturen die meer dan 3 graden boven het gemiddelde liggen en meer dan 5 graden in het noorden van Siberië.
  • In oktober was Arctisch pakijs het kleinste in omvang voor het eerst in de geschiedenis. Dat is nu aan het herbevriezen, aan het langzaamste tempo ooit geregistreerd.
  • Het Groenlandse ijs is op lange termijn blijven smelten en verliest gemiddeld 278 gigaton per jaar.
  • Uit een nieuw rapport van het VN-Milieuprogramma blijkt dat de COVID-19-lockdowns de uitstoot en vervuiling tijdelijk hebben verminderd, maar dat de kooldioxideniveaus nog steeds een recordhoogte bereiken en momenteel blijven stijgen.
  • Er is nu 62 procent meer uitstoot dan toen de internationale klimaatonderhandelingen in 1990 van start gingen.

“We stevenen af op een enorme temperatuurstijging van 3 tot 5 graden Celsius deze eeuw,” besloot Guterres.

“De wetenschap is glashelder: om de temperatuurstijging tot 1,5 graden Celsius boven het pre-industriële niveau te beperken, moet de wereld de productie van fossiele brandstoffen tussen nu en 2030 elk jaar met ongeveer 6 procent verminderen. In plaats daarvan gaat de wereld de andere kant op – met een jaarlijkse stijging van 2 procent.”

De groene knop omdraaien

Volgens Guterres “is het tijd om de ‘groene knop’ om te draaien”. Er is niet alleen de mogelijkheid om de wereldeconomie te resetten, maar ook om die te veranderen. Een duurzame economie die wordt aangedreven door hernieuwbare energie zal nieuwe banen, een schonere infrastructuur en een veerkrachtige toekomst creëren.

“We moeten dit momentum omzetten in een beweging,” zei de Secretaris-Generaal. “De hoofddoelstelling van de Verenigde Naties voor 2021 is het opbouwen van een echte Wereldwijde Coalitie voor Koolstofneutraliteit.”

Hij stelde dat het COVID-19-herstel en de wederopbouw van de planeet twee kanten van dezelfde medaille kunnen zijn. Daarvoor moeten drie doelstellingen worden bereikt: wereldwijde koolstofneutraliteit binnen dertig jaar. De wereldwijde financiering moet worden afgestemd op het Klimaatakkoord van Parijs. En ten slotte is er een “doorbraak” nodig op het gebied van aanpassing om de wereld – en vooral de meest kwetsbare mensen en landen – te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

“We hebben een blauwdruk: de duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en het Akkoord van Parijs over klimaatverandering. De deur staat open, de oplossingen zijn er. Het is nu tijd om de relatie van de mensheid met de natuur – en met elkaar – te veranderen”, concludeerde de VN-Secretaris-Generaal in zijn “State of the Planet”-toespraak.

Meest recent