Jongeren essentieel voor duurzame vrede

De Internationale dag van de VN-Blauwhelmen staat dit jaar in het teken van jongeren

Dit jaar staat jeugd centraal als thema van de Internationale dag van de VN-Blauwhelmen. Jongeren zijn van essentieel belang om duurzame vrede te bereiken.

Het hoofdkwartier van de MINUSMA-missie in Mali © Marco Breedveld
© Marco Breedveld

“Jeugd heeft de toekomst in handen (…).  Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de jeugd in Mali een goede educatie krijgt,” vertelt Nederlander Marco Breedveld, Reporting Officer in het Joint Operations Center op het MINUSMA-hoofdkantoor, de VN-missie in Mali. Hij is door het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid uitgezonden naar de hoofdstad Bamako.

“In een hoger opgeleide bevolking kan de welvaart toenemen,” vervolgt Breedveld, “dat zorgt voor een grotere middenklasse die de politieke situatie kan beïnvloeden, waardoor op termijn stabiele politieke veranderingen mogelijk zijn.”

Een andere voorwaarde om in Mali duurzame vrede te bereiken is volgens Breedveld “dat de overheid greep krijgt op het machtsvacuüm dat er nu heerst in de regio’s waar de bevolking is overgeleverd aan jihadistische en terroristische groeperingen, elk met hun eigen belangen.”

Snelle informatiestroom

Reporting Officer en blauwhelm Marco Breedveld aan het werk tijdens de MINUSMA-missie in Mali © Marco Breedveld
Reporting Officer Marco Breedveld © Marco Breedveld

De taak van Breedveld bestaat er onder andere in om informatie uit die verschillende regio’s te bundelen en te presenteren aan het Hoofd van de Missie, andere (militaire) afdelingen binnen de missie en ook het hoofdkwartier in New York krijgt die informatie.

Sinds de door de VN-Veiligheidsraad veroordeelde arrestatie van de Malinese president en eerste minister op maandag 24 mei, gelden er voor Breedveld en zijn collega’s restricties op onnodige verplaatsingen. Radio’s staan dag en nacht op stand-by om informatie zo snel mogelijk te kunnen verspreiden.

In het Joint Operations Center werken collega’s van verschillende nationaliteiten en achtergronden, maar de meesten hebben een civiele achtergrond, zoals journalistiek.

Reporting Officer en blauwhelm Marco Breedveld in Mali tijdens de MINUSMA-missie © Marco Breedveld
Reporting Officer Marco Breedveld © Marco Breedveld

Aan jongeren die een job als VN-blauwhelm voor ogen hebben,geeft Breedveld, die zelf een politieachtergrond heeft en al in meerdere buitenlandse missies heeft gewerkt, de volgende raad: “Zorg dat je de juiste opleiding en beroepskeuze maakt. Je kan bijvoorbeeld militair worden of bij de politie gaan en je vrijwillig aanmelden voor de missiepool. Vandaar is het mogelijk via de juiste nationale kanalen voor een bepaalde periode in te stromen in een VN-missie.”

Voor Breedveld is het alvast een eer om te werken bij MINUSMA en de blauwhelm te dragen, “de missie draagt bij aan de stabiliteit en de vrede in Mali. Ik heb het gevoel een heel klein beetje te kunnen bijdragen aan een betere wereld,”besluit hij.

Meer informatie:

  • De VN-vlag en de Belgische vlag aan het hoofdkwartier van MINUSMA © Marco Breedveld
    © Marco Breedveld

    MINUSMA:De Multidimensionale Geïntegreerde Stabilisatiemissie van de Verenigde Naties in Mali (MINUSMA) is opgericht bij Resolutie 2100 van de VN-Veiligheidsraad van 25 april 2013 om politieke vooruitgang te ondersteunen en een aantal veiligheidstaken uit te voeren. De missie ondersteunt de overgangsregering van Mali om het land te stabiliseren en het overgangsplan uit te voeren. Verder focust de missie zich op o.a. het waarborgen van veiligheid, bescherming van burgers; ondersteuning van de nationale politieke dialoog en verzoening; herstel van het staatsgezag, de wederopbouw van de veiligheidssector en de bescherming van de mensenrechten.

  • Nederland en VN-Blauwhelmen: Nederland heeft op dit moment 22 VN-blauwhelmen in VN-missies. Zij zijn door het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Defensie of het ministerie van Justitie en Veiligheid geselecteerd op basis van hun vaardigheden. Nederland houdt daarbij rekening met genderbalans.
  • Internationale dag van de VN-Blauwhelmen
  • Boodschap van VN-Secretaris-Generaal António Guterres