A-Z indexsite

Klimaat: Het doel van het Akkoord van Parijs is onhaalbaar aan huidig tempo

De beloftes gemaakt in het Akkoord van Parijs zijn onvoldoende om klimaatverandering tegen te gaan. Momenteel dreigt een opwarming van de aarde van 3,2 graden, veel meer dan de 1,5 graden die het Akkoord van Parijs beoogt.

Tenzij we onze broeikasgasuitstoot jaarlijks met minstens 7% verminderen tot in 2030, zal het onmogelijk zijn om de temperatuurstijging onder 1,5 graden te houden, zeggen experten in het laatste rapport van het Verenigde Naties Klimaatprogramma (UNEP).

In zijn jaarlijks rapport over de kloof tussen de effectieve uitstoot en de doelstelling in het Akkoord van Parijs (Emission gap report), schat UNEP dat de staten hun nationaal vastgelegde bijdragen moeten verdriedubbelen om de doelstelling van 2°C te behalen en zelfs vervijfvoudigen om de doelstelling van 1,5°C te halen.

De Verenigde Naties klimaatconferentie die volgend jaar in Glasgow zal plaatsvinden, is dus een cruciaal moment om staten aan hun verantwoordelijkheden te herinneren. Maatregelen die echt voor positieve verandering kunnen zorgen, zijn nodig.

“We zijn collectief incompentent om snel en efficiënt op te treden tegen klimaatverandering, daarom moeten we nu onze uitstoot aanzienlijk verminderen – meer dan 7% per jaar, als we het eerlijk verdelen gedurende het volgende decennium,” verklaarde Inger Anderson, Uitvoerend Directeur van UNEP. “Dit bewijst dat landen niet gewoonweg kunnen wachten tot eind 2020, wanneer de nationale klimaatplannen van kracht gaan, om hun acties te versterken. Elke stad, regio, bedrijf en individu moet nu handelen.”

Het rapport legt ook de nadruk op de impact van ontwikkelde landen op klimaatverandering. De landen van de G20 zijn verantwoordelijk voor 78% van alle uitstoot, maar slechts vijf van de G20-leden hebben zich geëngageerd om op lange termijn een nuluitstoot te bereiken.

Aangezien ontwikkelingslanden volgens het Akkoord van Parijs de mogelijkheid hebben hun uitstoot nog te verhogen, moeten ontwikkelde landen hun uitstoot nog sneller verminderen. Toch zouden ontwikkelingslanden best hun engagement versterken. Daarbij kunnen ze lessen trekken uit de maatregelen die ontwikkelde landen al getest hebben.

Het UNEP-rapport stelt echter dat het nog mogelijk is om de temperaturen onder 1,5°C te houden. Het collectieve besef dat concrete acties nodig zijn en het groeiende bewustzijn van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) door verschillende actoren zoals overheden, steden, bedrijven of gewone burgers toont een vastberadenheid om samen oplossingen te zoeken.

Het volgende decennium moet gepaard gaan met grote maatschappelijke en economische veranderingen om de inertie van het verleden te compenseren, zoals het koolstofvrij maken van de energie-, bouw- en transportsectoren. Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie zijn de sleutelingrediënten van energietransitie.

Meest recent

COVID-19: Dynamische kaarten visualiseren haalbaarheid social distancing in Nederland

Nu steeds meer landen in Europa hun coronamaatregelen versoepelen en er meer burgers weer...

UNRIC werft een Nederlandstalige stagiair(e) aan

Het Regionaal informatiecentrum van de Verenigde Naties (UNRIC) werft een Nederlandstalige stagiair(e) aan om...

Pauzeer voor je iets deelt

Voor de Werelddag van sociale media op 30 juni roepen de Verenigde Naties (VN)...

COVID-19: risico heropleving in Europa een realiteit

Vorige week zag Europa voor het eerst in maanden een toename van het aantal...

UN75: Live herdenking van de 75e verjaardag van het...

Op vrijdag nodigt de Verenigde Naties je uit om de goedkeuring van haar oprichtingsakte,...