Multilateralisme “onmisbaar” in de strijd tegen mensenhandel

werelddag-tegen-mensenhandel

Mensenhandel raakt mensen over de hele wereld. Volgends de laatste cijfers van het VN-Bureau voor drugs en misdaadbestrijding (UNODC) werd in 2016 een piek van meer dan 24,000 slachtoffers geregistreerd. Maar dat cijfer ligt jammer genoeg ver van het werkelijke aantal slachtoffers. Vrouwen, mannen en kinderen worden uitgebuit voor verschillende doeleinden, waaronder dwangarbeid en seksuele uitbuiting.

Om deze criminele uitbuiting te bestrijden, zijn multilateralisme en internationale inspanningen onmisbaar, zei de Belgische minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin, ter gelegenheid van Werelddag tegen mensenhandel op 30 juli 2020.

“Gezien de complexiteit en het grensoverschrijdende karakter van mensenhandel kan het probleem niet door één staat alleen worden bestreden. Alleen samen kunnen we het een halt toeroepen,” zei hij in een interview met UNODC.

Het jaar 2020 is “uiterst belangrijk,” voegde hij eraan toe, vanwege het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties, en de 20ste verjaardag van het Verdrag van Palermo en het bijbehorende protocol tegen mensenhandel.

“Zij vormen een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen transnationale, georganiseerde misdaad en erkennen de noodzaak om nauwe internationale samenwerking te bevorderen en te versterken om die problemen aan te pakken,” aldus Goffin.

Binnen de Europese Unie maakten Europese burgers 44% van de geregistreerde slachtoffers uit, volgens een verslag van de Europese Commissie uit 2018. In België registreerde de politie in 2018 in totaal 358 misdrijven op het gebied van mensenhandel.

Een verergerde situatie door COVID-19

“We beseffen dat dit slechts het topje van de ijsberg is en dat elk onopgemerkt slachtoffer er één te veel is,” zei Goffin.

Volgens UNODC ontstaan er door COVID-19 voor georganiseerde misdaad nieuwe mogelijkheden om van de crisis te profiteren. “Dit betekent dat mensenhandelaars actiever kunnen worden en zich kunnen richten op mensen die nog kwetsbaarder zijn dan voorheen omdat ze hun bron van inkomsten zijn kwijtgeraakt door maatregelen tegen het coronavirus,” zegt Ilias Chatzis, Directeur van de UNODC-afdeling Mensenhandel.

Steun van België

Met een bedrag van 2 miljoen euro levert België als donor de grootste vrijwillige bijdrage aan het VN-Trustfonds voor slachtoffers van mensenhandel. Het land onderschrijft ook de ‘Blue Heart’ campagne’ van UNODC en herhaalt zijn belofte om de strijd voort te zetten en overlevenden een betere toekomst te geven.

Goffin zegt dat België als lid van de VN-Veiligheidsraad bijzondere aandacht heeft besteed aan mensenhandel, maar ook aan de problematiek van kindsoldaten en seksueel geweld in conflicten.

“Mensenhandel is een wereldwijde bedreiging die een wereldwijde respons vereist,” zei de minister.

Ter ere van de Werelddag tegen mensenhandel op 30 juli, zullen de steden Brussel, Brugge en Gent hun stadhuizen in het blauw verlichten uit solidariteit met de slachtoffers. Het boegbeeld van Brussel, Manneken Pis, zal een kostuum met een Blauw Hart dragen.

“Mensenhandel schendt alle democratische waarden. We moeten ons blijven inspannen om het te voorkomen, slachtoffers te steunen en mensenhandelaars voor de rechter te brengen,” besloot de minister.