A-Z indexsite

Nieuwjaarsboodschap 2023 van de Secretaris-Generaal

Elk nieuwjaar is een moment van wedergeboorte.

We vegen de as van het oude jaar weg en bereiden ons voor op een mooiere dag.

In 2022 hebben miljoenen mensen over de hele wereld letterlijk as weggevaagd.

Van Oekraïne tot Afghanistan tot de Democratische Republiek Congo en verder, mensen verlieten de ruïnes van hun huizen en levens op zoek naar iets beters.

Over de hele wereld waren honderd miljoen mensen op de vlucht, op de vlucht voor oorlogen, bosbranden, droogte, armoede en honger.

In 2023 hebben we vrede nodig, nu meer dan ooit.

Vrede met elkaar, door middel van dialoog om conflicten te beëindigen.

Vrede met de natuur en ons klimaat, om te bouwen aan een duurzamere wereld.

Vrede in huis, zodat vrouwen en meisjes in waardigheid en veiligheid kunnen leven.

Vrede op straat en in onze gemeenschappen, met volledig respect voor de mensenrechten.

Vrede in onze gebedsruimtes, met respect voor elkaars geloof.

En vrede online, zonder haatzaaien en misbruik.

Laten we in 2023 vrede centraal stellen in onze woorden en daden.

Laten we samen van 2023 een jaar van maken waarin de vrede in ons leven, onze huizen en onze wereld wordt hersteld.

Meest recent