Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan Wereldvoedselprogramma

Het Wereldvoedselprogramma (World Food Programme, WFP), de organisatie van de Verenigde Naties die strijd tegen honger, heeft vrijdag de Nobelprijs voor de Vrede gekregen.

De prijs werd toegekend aan het WFP “voor zijn inspanningen tegen het bestrijden van honger, voor zijn bijdrage om de vredesvoorwaarden te verbeteren in conflictgebieden, en voor zijn leidende rol tegen de bestrijding van honger als oorlogs- en conflictwapen”, aldus het Noorse Nobelcomité.

Het Wereldvoedselprogramma is de grootste humanitaire organisatie ter wereld die honger uitroeit en voedselzekerheid vergroot. In 2019 heeft het WFP hulp geboden aan bijna 100 miljoen mensen in 88 landen die te maken hebben met acute voedselonzekerheid en honger.

Honger uitbannen is een van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die de 193 lidstaten van de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen.

“De situatie is de laatste jaren verslechterd. In 2019 leefden 135 miljoen mensen in hongersnood, het hoogste aantal sinds vele jaren. Het grootste deel van die toename wordt veroorzaakt door oorlog en gewapende conflicten,” zei het Nobelcomité in een verklaring.

De coronaviruspandemie heeft een sterke wereldwijde toename van het aantal mensen in hongersnood veroorzaakt. Nieuwe WFP-schattingen tonen aan dat het aantal mensen in hongersnood in de landen waar het WFP actief is tegen het einde van het jaar zou kunnen oplopen tot 270 miljoen. Dat is een stijging van 82% ten opzichte van de periode voor de pandemie.

“In het licht van de pandemie heeft het Wereldvoedselprogramma aangetoond dat het op indrukwekkende wijze zijn inspanningen kan opvoeren”, aldus het Nobelcomité.

Volgens het Nobelcomité “loopt de wereld het risico op een hongercrisis van onvoorstelbare omvang als het Wereldvoedselprogramma en andere voedselhulporganisaties niet de financiële steun krijgen waar zij om hebben gevraagd”.

Het Noorse Nobelcomité benadrukte dat “meer voedselzekerheid niet alleen honger voorkomt, het kan ook de vooruitzichten op stabiliteit en vrede helpen verbeteren”.

Het Wereldvoedselprogramma heeft actief deelgenomen aan het diplomatieke proces dat leidde tot de unanieme goedkeuring van Resolutie 2417 door de VN-Veiligheidsraad in mei 2018. Daarin werd voor het eerst expliciet ingegaan op het verband tussen conflict en honger. De Veiligheidsraad heeft ook benadrukt dat de VN-lidstaten verplicht zijn om ervoor te zorgen dat voedselhulp terechtkomt bij degenen die dat nodig hebben, en heeft hongersnood als oorlogswapen veroordeeld.

Met de prijs van dit jaar wil het Noorse Nobelcomité “de ogen van de wereld richten op de miljoenen mensen die honger lijden of erdoor bedreigd worden”.

Volgens het Comité draagt het WFP ” dagelijks bij aan het bevorderen van broederschap tussen naties, zoals in het testament van Alfred Nobel geschreven staat. Als grootste gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties is het Wereldvoedselprogramma een moderne versie van de vredescongressen die de Nobelprijs voor de Vrede hoort uit te dragen”.

“Alle landen van de wereld zouden het werk van het Wereldvoedselprogramma ten behoeve van de mensheid moeten goedkeuren en ondersteunen”, concludeerde het Comité.

Meest recent