One Planet Top: mens en natuur verzoenen

Op maandag 11 januari 2021 organiseren de Verenigde Naties en de Wereldbank de vierde editie van de One Planet Top die in het teken staat van biodiversiteit.

De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, gaf er de volgende toespraak.

“Beste vrienden, 2021 moet het jaar van de verzoening tussen mens en natuur zijn.

Tot nu toe zijn we goed op weg om onze planeet te vernietigen.

Maken we er misbruik van, alsof we er een in reserve hebben.

Als we zoveel bronnen blijven verbruiken, zijn bijna twee planeten nodig.

Als de geschiedenis van de aarde een kalenderjaar was, zouden we een derde van onze natuurlijke hulpbronnen in 0,2 seconden hebben gebruikt.

We hebben de lucht, het land en het water vergiftigd en de oceanen overspoeld met plastic.

Vandaag vecht de natuur terug. De temperaturen bereiken een recordhoogte.

Biodiversiteit stort in.

De woestijn wint terrein.

Branden, overstromingen en orkanen komen vaker voor en winnen aan kracht.

En we zijn erg kwetsbaar.

COVID-19 heeft meer dan 1,8 miljoen mensen gedood en hele economieën verwoest.

Voor het eerst in deze eeuw stijgt de armoede.

Ongelijkheid neemt toe.

Om herop te bouwen, moeten we onze oude gewoontes loslaten.

Het herstel van de pandemie biedt een kans om het roer om te gooien.

Slim beleid en gerichte investeringen kunnen zorgen voor gezondheid voor iedereen, economisch herstel en veerkracht.

Innovaties op het gebied van energie en vervoer kunnen leiden tot duurzaam herstel en economische en sociale transformatie.

Op de natuur gebaseerde oplossingen zoals de Afrikaanse Grote Groene Muur zijn veelbelovend.

Het behoud van de biodiversiteit is ook een bron van werkgelegenheid: volgens het Wereld Economisch Forum kunnen de mogelijkheden van de natuur tot 2030 191 miljoen banen opleveren.

Toch is geen enkele van de mondiale biodiversiteitsdoelstellingen voor 2020 gehaald, en het financieringstekort bedraagt 711 miljard dollar per jaar tot 2030.

Duurzame financiering is van cruciaal belang om de vervuilende industrie achter te laten.

De in 2021 geplande bijeenkomst in Kunming, China, zal van cruciaal belang zijn om een wereldwijd kader voor biodiversiteit na 2020 op te zetten en crisis van soorten die met uitsterven bedreigd zijn te stoppen.

Beste vrienden,

Er is een nieuw momentum aangebroken.

Veel grote CO2-uitstoters hebben zich ertoe verbonden om tegen 2050 een netto-nuluitstoot te bereiken.

De belangrijkste doelstelling van de Verenigde Naties in 2021 is het opbouwen van een echte wereldwijde coalitie voor koolstofneutraliteit.

Elk land, elke stad en elk bedrijf moet een ambitieuze routekaart aannemen om tegen 2050 een netto-nuluitstoot te bereiken.

Nu is het tijd om:

Een prijs op koolstof te zetten.

De bouw van nieuwe steenkoolcentrales te stoppen

Subsidies voor fossiele brandstoffen te beëindigen.

De belastingdruk te verschuiven van de belastingbetaler naar de vervuiler.

De openbare en particuliere geldstromen af te stemmen op het het Akkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

En om de doelstelling van koolstofneutraliteit te integreren in alle economische en fiscale beslissingen.

We moeten ook de meest kwetsbaren helpen, degenen die al lijden onder de gevolgen van de klimaatverandering.

Vandaag de dag zijn de aanpassingsinspanningen slechts goed voor 20% van de klimaatfinanciering.

Slechts 14% van de klimaatfinanciering is bestemd voor de minst ontwikkelde landen.

Dit is ontoereikend, vooral om kleine eilandstaten te beschermen waarvan het voortbestaan wordt bedreigd.

Iedereen moet veel meer doen.

COP26 kan niet weer een gemiste afspraak zijn.

Sinds drie jaar brengt de One Planet Top particuliere, publieke en maatschappelijke actoren samen rond concrete initiatieven op landelijk niveau.

De High Ambition Coalition for Nature and People, die vandaag formeel wordt gelanceerd, is daar een perfect voorbeeld van.

Beste vrienden,

We beginnen een nieuw jaar onder het teken van hoop.

Laten we samen de kans grijpen om een veiligere, eerlijkere en duurzamere wereld op te bouwen.

Dank u wel.”

 

Meer informatie:

 

Laatste artikelen