Onze reeks #SDGActors: De strijd van het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie voor verantwoordelijke en representatieve democratieën

Vreedzame en inclusieve samenlevingen bevorderen voor duurzame ontwikkeling, dat is de zestiende doelstelling van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Een doelstelling die het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD) ter harte neemt. Het Benelux-EU team van UNRIC ontmoette de organisatie, die in Den Haag gevestigd is, om meer te weten te komen over hoe ze zich wereldwijd inzet voor een duurzame overgang naar de democratie.

Met bijna 20 jaar werkervaring in meer dan 30 landen werkt het NIMD aan een wereld bestaande uit inclusieve, verantwoordelijke en representatieve democratieën. De organisatie was oorspronkelijk gecreëerd om de dialoog te ondersteunen tussen de verschillende partijen na de apartheid in Zuid-Afrika, met de steun van Nelson Mandela. Vandaag verleent het instituut zijn steun aan politieke partijen, politieke leiders en organisaties van het middenveld. De organisatie voorziet middelen om de democratie in hun land te versterken, onafhankelijk van hun politieke strekking. Door democratische transities wereldwijd te steunen hoopt het NIMD de politieke rechten van elk individu te versterken. “Als de mensen erop kunnen rekenen dat de overheid hun noden respecteert, als ze vertrouwen dat parlementsleden en politieke partijen campagne voeren voor het algemeen belang en dat instellingen hun verantwoordelijkheid op een juiste en transparante manier opnemen, kunnen we de politieke rechten van eenieder garanderen, ongeacht zijn afkomst”, stelt Thijs Berman, Executive Director van het NIMD.

Het werk van het instituut in drie punten

De democratie begint eerst en vooral met dialoog. Daarom verzamelt het NIMD alle actoren en bewegingen van alle politieke overtuigingen zodat ze hun verschillen kunnen overkomen en de basis voor een samenwerking kunnen leggen. Daarnaast werkt het instituut in landen waar democratie nog even pril als fragiel is. Vandaar dat het NIMD politieke partijen helpt hun capaciteiten te verstevigen in domeinen als politieke analyses opstellen, de redactie van manifesten en de democratische selectie van kandidaten. Het vormen van jonge politici in wording is het derde aspect waar NIMD rond werkt. Om dit te doen, heeft het instituut wereldwijd scholen opgericht. Het doel? Toekomstige leiders democratische waarden bijbrengen en tonen hoe ze deze in de praktijk kunnen omzetten afhankelijk van de noden van hun land.

De programma’s van het NIMD zijn opgericht en worden uitgevoerd met lokale partners in het land. Verder heeft het instituut verschillende bureaus wereldwijd die als kantoor dienen voor partners die NIMD-programma’s uitvoeren.

Conferentie in Mozambique in partnerschap met het International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Credit: International IDEA/Geert Vanden Wijngaert
Conferentie in Mozambique in partnerschap met het International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Credit: International IDEA/Geert Vanden Wijngaert

Verschillende continenten, maar dezelfde overwinningen voor de democratie

Van Latijns-Amerika tot Azië, van Afrika en het Midden Oosten tot Europa, het NIMD heeft al met duizenden politieke actoren gewerkt om democratische waarden overal ter wereld te promoten. Het instituut heeft bijvoorbeeld een digitaal, partijoverschrijdend platform op poten gezet in Ghana, in samenwerking met IEA Ghana. De leiders van de politieke partijen in het Ghanese parlement namen deel aan dit project. Het platform speelde een centrale rol in de totstandkoming van een wet over de machtsoverdracht, een enorme overwinning voor de democratische transitie in het land. In Colombia was het NIMD betrokken bij het vredesproces tussen de overheid en de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC) door de creatie van een speciale electorale commissie te steunen. Dit bestond uit het formuleren van aanbevelingen over hervormingen van het kiessysteem om de politieke participatie van vrouwen, jongeren en minderheden aan te moedigen. Daarnaast beheert het NIMD momenteel 8 democratiescholen in het land.

Het personeel van NIMD ontmoet Hon. Adrien Houngbédji in 2018, toen hij voorzitter was van het Parlement van Bénin. Credit: NIMD.
Het personeel van NIMD ontmoet Hon. Adrien Houngbédji in 2018, toen hij voorzitter was van het Parlement van Bénin. Credit: NIMD.

De ambities van de Agenda 2030 als leidraad van NIMD’s missie 

Als organisatie die democratie bevordert, is het werk van NIMD nauw verweven met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. “De Agenda 2030 biedt een alomvattend kader waarin we ons werk kunnen vastleggen, zodat politieke actoren meer verantwoordelijk worden voor de noden en prioriteiten van het land”, legt Thijs Berman ons uit. SDG 16 moedigt de bevordering van vreedzame en inclusieve samenlevingen aan, wil toegang tot justitie voor iedereen verzekeren en doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen bouwen, doelstellingen die tot het DNA van de organisatie behoren. Het werk draagt daarnaast ook bij aan SDG’s 5 en 10, voor de ene door te streven naar gendergelijkheid en empowerment van vrouwen, voor de andere door ongelijkheid terug te dringen. Tot slot draagt het werk van het instituut ook bij tot SDG 17, dat pleit voor efficiënte partnerschappen tussen overheden, de privé-sector en het middenveld.

Als politieke leiders alle burgers betrekken in politieke processen en hun landen meer democratisch maken, zullen ze beter uitgerust zijn om de problemen van vandaag aan te pakken, zoals de klimaatnoodsituatie (…) en stijgende ongelijkheid”, concludeert Thijs Berman.

Om meer te weten over het Nederlandse Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD), bezoek: https://nimd.org.

 

Nuttige links rond de SDG’s:

Lees hier de andere artikels van onze #SDGActors-reeks:

Opname van een organisatie in de Benelux ‘SDG Actors’-serie van het VN Regionaal Informatiecentrum (UNRIC) weerspiegelt in geen geval de opvattingen van, noch betekent het een goedkeuring door UNRIC.

Meest recent