A-Z indexsite

Onze voeding is de hoofdoorzaak van de afname van biodiversiteit

Onze voedselproductie- en consumptiewijzen vormen de grootste bedreiging voor de biodiversiteit. Uit een rapport dat vandaag werd gepubliceerd blijkt dat de moderne landbouw een gevaar vormt voor 86% van de met uitsterven bedreigde diersoorten.

Volgens dat rapport, uitgebracht door Chatham House in samenwerking met het VN-Milieuprogramma (UNEP) en Compassion in World Farming, zal de biodiversiteit blijven achteruitgaan als we onze landbouwproductiemethoden niet veranderen.

Het wereldwijde aantal uitgestorven diersoorten is nu hoger dan het gemiddelde aantal van de afgelopen 10 miljoen jaar. “De aanhoudende vernietiging van ecosystemen en habitats zal een bedreiging vormen om de menselijke bevolking in stand te kunnen houden”, staat in een persbericht te lezen.

De verborgen kosten van goedkoop voedsel

“Ons huidige voedselsysteem is een tweesnijdend zwaard. Het is het resultaat van het decennialange ‘goedkoper voedsel’-paradigma, dat gericht is op zo snel en goedkoop mogelijk meer voedsel te produceren, zonder rekening te houden met de verborgen kosten van de levensbelangrijke biodiversiteit – en met onze eigen gezondheid”, zegt Susan Gardner, directeur van UNEP’s Ecosystems Division.

Voor haar is “het hervormen van de manier waarop we voedsel produceren en consumeren een topprioriteit. We moeten de eetgewoonten in de wereld veranderen, grondgebieden beschermen en voor natuurbehoud reserveren, en aan landbouw doen met meer respect voor natuur en biodiversiteit”.

Minder vlees, meer groenten op ons bord

Het rapport beveelt drie soorten acties aan. In de eerste plaats onze eetgewoonten veranderen door minder vlees te eten en meer plantaardig voedsel. Veeteelt heeft een onevenredig grote impact op biodiversiteit, landgebruik en milieu.

“Het intensief fokken van miljarden dieren over de hele wereld brengt ernstige schade toe aan het milieu, leidt tot een verlies aan biodiversiteit en veroorzaakt een enorme uitstoot van broeikasgassen die de opwarming van de aarde versnellen”, zegt Jane Goodall, VN-Boodschapper voor de Vrede en directeur van het Jane Goodall Institute.

Het verslag toont aan dat minder (intensieve) vleesproductie, “samen met wereldwijd minder voedselverspilling, de vraag en druk op het milieu en het land zou verminderen, de gezondheid zou bevorderen van de mensen wereldwijd en het risico van een pandemie zou verlagen”.

Ten tweede moet meer land worden beschermd en behouden voor de natuur. De biodiversiteit zal het meest gebaat zijn bij de instandhouding of het herstel van volledige ecosystemen. Daarom moeten we voorkomen dat grondgebied verandert in landbouwgrond.

Landbouwgrond beschermen en herstellen

Veranderingen in het voedingspatroon van de mens zijn van essentieel belang voor het behoud van bestaande inheemse ecosystemen en het herstel van ecosystemen die zijn verdwenen of aangetast.

“De grootste bedreigingen voor de biodiversiteit zijn het gevolg van landgebruik dat wordt aangedreven door de economische vraag om op grote schaal en op basis van steeds schaarsere grondstoffen calorierijker voedsel te produceren dat echter arm is aan voedingsstoffen”, zegt professor Tim Benton, onderzoeksdirecteur van opkomende risico’s en directeur van het energie, milieu en grondstoffenprogramma van Chatham House.

Ten derde moeten we aan landbouw doen met meer respect voor de natuur en de biodiversiteit, door het gebruik van productiemiddelen te beperken en monocultuur te vervangen door polycultuurlandbouwpraktijken.

Meer informatie

Lees hier het volledige rapport.

Meest recent