Port of Antwerp: pionier onder duurzame havens

Spaans-Fort-Beveren-Port-of-Antwerp
© Port of Antwerp

Uit onze #SDGActor-reeks

De Port of Antwerp engageert zich om een duurzame haven te zijn die economische, sociale en ecologische belangen verzoent. De haven heeft de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in haar missie en ondernemingsplan verankerd met een roadmap voor 2030 en ziet zich als een pionier onder duurzame havens.

Met meer dan 80 procent van het volume aan wereldhandel dat via zee verloopt, zijn havens zijn een onmisbare schakel voor duurzame ontwikkeling en welvaart. Door de COVID-19-pandemie wordt het verkeer van goederen wereldwijd echter streng gereguleerd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Voor de Port of Antwerp, die België en de rest van Europa bevoorraadt, is het belangrijk om schepen in beweging en havens open te houden.

Jacques Vandermeiren, CEO van de Port of Antwerp ziet de COVID-19-crisis als een katalysator. “Het is een crisis die bovenop een aantal andere crises komt, zoals de klimaatcrisis of handelsspanningen,” vertelde hij UNRIC tijdens een interview. “We zullen daardoor sneller naar een energie- en klimaattransitie en zeker naar een digitale transitie evolueren. De ene crisis is een katalysator voor de andere.”

“SDG’s zijn de ideale leidraad, het zijn gedeelde internationale belangen in een gemeenschappelijke taal,” zei Lise Destombes, CSR officer bij Port of Antwerp.

Alle SDG’s waarmaken

“De SDG’s vormen ook een afwegingskader dat ons duidelijk maakt dat we in onze beslissingen rekening moeten houden met verschillende zaken: klimaat, welzijn, waardig werk, veiligheid, luchtkwaliteit, mobiliteit, verantwoorde consumptie, … We willen bijdragen aan alle SDG’s. SDG 17 rond partnerschappen is de hefboom bij uitstek om onze ambities waar te maken.”

sleepboot-waterstof
© Port of Antwerp

De SDG’s zijn geïntegreerd in het aankoop- en concessiebeleid en hun operationele werking. En zijn projecten gestart rond afvang en opslag van kooldioxide, groene waterstof en rond hernieuwbare energie, onder andere de eerste waterstofsleepboot ter wereld en walstroom voor schepen zodat ze hun vervuilende motoren kunnen afzetten en op stroom draaien wanneer ze aan wal liggen. Een gloednieuwe site van bijna 100 hectare groot zal tegen 2023 openen voor nieuwe circulaire industrieën.

Een ander voorbeeld is de Waterbus, een initiatief waarin SDG’s rond waardig werk, klimaat, mobiliteit en economische groei samenkomen. De Waterbus heeft op een paar jaar tijd meer dan een miljoen passagiers vervoerd, onder hen de 60.000 havenpersoneelsleden die niet meer met de wagen naar het werk moeten. De Vlaamse overheid heeft de Waterbus nu overgenomen.

Het is voor CEO Vandermeiren een “tastbaar bewijs dat de haven een hefboom kan zijn voor een duurzame toekomst voor anderen, een testbed voor nieuwe ideeën of technologieën.”

Internationaal

Op internationaal vlak werkt Port of Antwerp samen met havens die een voortrekkersrol spelen op vlak van duurzame ontwikkeling. De haven, die dit jaar in België als SDG Voice is geselecteerd om het grote publiek warm te maken voor de SDG’s, speel een belangrijke rol in de havengemeenschap.

Zo maakt ze deel uit van de Getting to Zero Coalition, een alliantie van meer dan 110 organisaties uit de maritieme, energie-, infrastructuur- en financiële sector, waaronder ook Europese havens zoals Rotterdam, Hamburg of Aarhus, die tegen 2030 emissievrije zeevaartschepen in gebruik wil nemen.

Samen met 10 andere havens, zoals Barcelona, Gotenburg, Hamburg en Le Havre, werkt de Port of Antwerp mee aan het World Ports Climate Action Program (WPCAP), een initiatief dat de CO2-uitstoot van schepen en havens moet verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren.

Ook via hun opleidingcentra worden collega’s wereldwijd getraind in het belang van duurzaamheid.

Klimaatneutrale haven tegen 2050

Die inspanningen zijn nodig. De internationale scheepvaart is verantwoordelijk voor ongeveer 2,5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Volgens Vandermeiren is het havengebied van Antwerpen goed voor 10 tot 15 procent van de CO2-uitstoot van België.

“Wegkijken van onze verantwoordelijkheid zou te gemakkelijk zijn. We willen oplossingen aanreiken vanuit de havengemeenschap, de SDG’s zijn daarvoor meer dan ooit een belangrijk beleidskader.”

“Onze einddoelstelling is om tegen 2050 een klimaatneutrale haven in een klimaatneutraal land te zijn. Hopelijk kunnen we anderen inspireren door te laten zien dat het kan,” besloot Vandermeiren.

Opname van een organisatie in de Benelux ‘SDG Actors’-serie van het VN Regionaal Informatiecentrum (UNRIC) weerspiegelt in geen geval de opvattingen van, noch betekent het een goedkeuring door UNRIC.

Meer informatie