Proces tegen Rwandese zakenman Kabuga start 29 september in Den Haag

Op donderdag 29 september 2022 begint het proces in de zaak van de aanklager tegen Félicien Kabuga in de Haagse vestiging van het Mechanisme voor de uitoefening van de residuele functies van de internationale straftribunalen.

Kabuga wordt beschuldigd van genocide, het rechtstreeks en publiekelijk aanzetten tot het plegen van genocide, samenzwering om genocide te plegen en vervolging op politieke gronden, uitroeiing en moord als misdaden tegen de menselijkheid, begaan in Rwanda in 1994.

De openingsverklaringen in het proces zijn gepland op donderdag 29 september 2022 en vrijdag 30 september 2022, om 10 uur in de rechtszaal van de Haagse vestiging van het Mechanisme voor de internationale straftribunalen.

De zaak wordt de week daarop voortgezet met de bewijsvoering op woensdag 5 oktober 2022 om 10 uur.

 

Genocide

In de aanklacht staat dat tussen 6 april 1994 en 17 juli 1994 in Rwanda genocide is gepleegd op de etnische groep Tutsi’s en dat er in heel Rwanda wijdverspreide en/of systematische aanvallen zijn geweest op de burgerbevolking op grond van de etnische identificatie van Tutsi’s en/of op politieke gronden.

 

Wie is Félicien Kabuga?

Félicien Kabuga was voorzitter van het Comité d’initiative van Radio Télévision Libre des Mille Collines (“RTLM”) ten tijde van de in de aanklacht genoemde misdrijven en voorzitter van het Comité provisoire van het Fonds de défense nationale (“Nationaal Defensiefonds”) van ongeveer 25 april 1994 tot juli 1994.

 

Radio-uitzendingen

Volgens de aanklacht werkte Kabuga, als oprichter van het radiostation RTLM, samen met anderen haat en geweld tegen Tutsi’s en anderen in de hand, en hebben hij en anderen ermee ingestemd een anti-Tutsi-boodschap te verspreiden met het doel de etnische Tutsi-groep in Rwanda uit te roeien.

In de aanklacht wordt specifiek gesteld dat RTLM rechtstreeks en publiekelijk heeft aangezet tot het plegen van genocide en vervolging met denigrerende en bedreigende uitzendingen. In die radio-uitzendingen werden personen uitdrukkelijk als Tutsi’s of als “medeplichtigen” of “bondgenoten” van het Rwandees Patriottisch Front aangeduid en werden in sommige gevallen locaties en andere informatie verstrekt die het doden van die personen aanmoedigden of vergemakkelijkten.

In de aanklacht wordt Kabuga aansprakelijk gesteld voor deze misdaden op grond van zijn deelname aan een gezamenlijke criminele onderneming met anderen die betrokken waren bij de activiteiten van RTLM, en op grond van zijn medeplichtigheid aan het criminele gedrag van RTLM-journalisten, Interahamwe (Hutu milities) en anderen van wie misdaden werden uitgelokt door uitzendingen van RTLM.

 

Hutu milities

Kabuga wordt voorts beschuldigd van hulp en medeplichtigheid aan Interahamwe, Hutu milities, die Tutsi’s en anderen in de prefecturen Kigali-Ville, Gisenyi en Kibuye hebben gedood en verwond door hen materiële, logistieke, financiële en morele steun te verlenen.

In de aanklacht wordt bijvoorbeeld gesteld dat Kabuga een kerngroep van Interahamwe in Kimironko, Kigali, bekend als “Kabuga’s Interahamwe“, op talrijke manieren heeft gesteund en dat deze groep heeft deelgenomen aan aanvallen, het doden en verwonden van Tutsi’s en anderen in de prefectuur Kigali-Ville bij wegversperringen, schuilplaatsen en huizen.

Kabuga zou voorts fondsen hebben geworven om wapens en munitie te kopen en een rol hebben gespeeld bij de invoer van wapens en munitie die aan de Interahamwe in de prefectuur Gisenyi werden uitgedeeld. Volgens de aanklacht zijn deze voorraden gebruikt om misdrijven in de prefecturen Gisenyi, Kibuye en KigaliVille te plegen.

 

Arrestatie in Parijs

Op 16 mei 2020 werd Kabuga in de buurt van Parijs gearresteerd door de Franse autoriteiten als resultaat van een gezamenlijk onderzoek met het Mechanisme voor de internationale straftribunalen.

Op 30 september 2020 verwierp het Franse Hof van Cassatie het beroep van Kabuga tegen zijn overbrenging naar het Mechanisme.

Die overbrenging naar de Haagse afdeling van het Mechanisme gebeurde op 26 oktober 2020. De eerste verschijning van Kabuga vond plaats op 11 november 2020, waarbij hij onschuldig pleitte ten aanzien van de tenlastelegging.

Sinds Kabuga naar het Haagse filiaal is overgebracht, ontvangt de strafkamer tweemaal per maand medische rapporten over Kabuga’s gezondheid van drie onafhankelijke medische deskundigen, een medisch deskundige van de aanklager en een van de verdediging.

Op 13 juni 2022 besliste de strafkamer dat Kabuga in het Haagse filiaal van het Mechanisme zal blijven en dat zijn proces daar zal beginnen.

 

De zaak mee volgen

de rechters in het proces tegen Kabuga

De strafkamer in deze zaak is samengesteld uit rechter Iain Bonomy, voorzitter, rechter Elizabeth Ibanda-Nahamya, rechter Mustapha El Baaj en rechter Margaret deGuzman, reserverechter.

De openbare tribune van de rechtszaal zal open zijn voor het publiek, net zoals de lobby van het gebouw waar het proces zal worden vertoond.

De hoorzittingen worden met een vertraging van 30 minuten openbaar uitgezonden op de website van het mechanisme voor de internationale straftribunalen. De hoorzitting is te volgen in het Engels, Frans en Kinyarwanda.

 

Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het Mechanisme voor de uitoefening van de residuele functies van de internationale straftribunalen.

Meest recent