Scouts zet zich in voor ’s werelds grootste jongerenbijdrage aan duurzame ontwikkeling

Scouting Nederland
© Scouting Nederland

Nu 2022 is uitgeroepen tot het Europees Jaar van de Jeugd, gaat er veel aandacht naar de rol die jongeren spelen om een betere toekomst te creëren. Scouting, één van de grootste jeugdbewegingen ter wereld, neemt het voortouw met haar mentaliteit van vrijwilligerswerk en solidariteit en met haar engagement om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te verwezenlijken.

Een betere wereld creëren

Het leven en de ambities van jongeren zijn ingrijpend veranderd door de COVID-19-pandemie, die gevolgen heeft gehad voor het onderwijs, de werkgelegenheid en het mentaal welzijn. Het Europees Jaar van de Jeugd wil jongeren in de schijnwerpers zetten en hen betrekken om een betere toekomst op te bouwen, die groener, inclusiever en digitaal is.

“Het Europees Jaar van de Jeugd biedt alle jonge Europeanen een echte kans om op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau deel te nemen en belangrijke actoren van verandering in de samenleving te worden”, zegt Michele Turzi van de Wereldorganisatie van de Scoutsbeweging.

De Scoutsbeweging telt meer dan 50 miljoen leden wereldwijd, waaronder meer dan 1,7 miljoen in de Europese regio, ruim 110.000 in Nederland en ongeveer 175.000 in België. Ze stelt jongeren in staat om positieve verandering teweeg te brengen. De beweging is van plan om ’s werelds grootste gecoördineerde jongerenbijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de SDG’s tegen 2030, onder meer door mee te helpen armoede en ongelijkheid te verminderen en met inspirerende acties om klimaatverandering tegen te gaan.

“De SDG’s die werden aangenomen door de Verenigde Naties kunnen niet worden bereikt zonder de bijdrage van jongeren en de missie van Scouting is om jongeren te tonen hoe ze aan een betere wereld kunnen bouwen,” voegt Michele Turzi toe.

Er zijn al twee miljard uren aan gemeenschapswerk voor duurzame ontwikkeling volbracht, zegt de jeugdbeweging en dat is halverwege hun engagement om tegen 2030 vier miljard uren te halen.

 

Al doende leren

Scouting Nederland
© Scouting Nederland

Al vanaf zes jaar kunnen jongens en meisjes zich aansluiten bij plaatselijke scoutsgoepen om spelletjes te spelen, vrienden te maken en belangrijke waarden te leren.

“De belangrijkste waarden van een scout zijn respect voor anderen, zichzelf en het milieu, maar ook solidariteit en hulpverlening,” zegt Morgane Van Hemelryck, een 24-jarige leidster van de scoutsgroep uit Lillois-Witterzee in Wallonië, België.

“Voor mij zijn deze waarden, zelfstandigheid, engagement, vriendschap en naastenliefde,” zegt de 21-jarige Rhode Demuynck, leidster van de scoutsgroep Tempeliers uit Gullegem-Moorsele in Vlaanderen.

Deze waarden zijn vergelijkbaar met verschillende SDG’s en veel van de activiteiten van Scouting focussen op die doelstellingen.

Scouting heeft ook het onlineplatform ‘Scouts for SDGs’ opgezet, waar scouts van over de hele wereld elkaar kunnen inspireren met projecten die ze rond de SDG’s hebben uitgevoerd.

Respect voor de natuur en het milieu

Scouting Nederland
© Scouting Nederland

Respect voor het milieu om de planeet te beschermen is een essentieel onderdeel van het scouts-zijn en komt overeen met de SDG’s die verband houden met het klimaat. Scoutsleden organiseren de meeste van hun activiteiten en spelletjes buiten en kamperen in tenten.

“Een van onze regels is dat we kampeerterreinen altijd achterlaten zoals we ze hebben gevonden. Het idee is om in de natuur te leven zonder haar te beschadigen of te vernielen, zegt Vicky Pundel van de Nationale Luxemburgse Scouts- en Gidsenfederatie. “Wij vinden het heel belangrijk om kinderen in contact te laten komen met de natuur, zodat ze die leren respecteren,” voegt ze eraan toe.

Lokale scoutsgroepen proberen bijvoorbeeld vegetarische of zero-waste kampen te organiseren of ruimen bossen op en planten bomen. Maar ze zetten zich ook dagelijks in om afval te recycleren en te sorteren, lokale producten te kopen en de lichten en verwarming uit te schakelen bij het verlaten van een .

Op wereldniveau is er voor kampeerterreinen van Scouting een keurmerk ontwikkeld (SCENES) voor terreinen die in een natuurlijke omgeving liggen, duurzaam beheerd worden en activiteiten rond duurzaamheid en natuur aanbieden aan de kampeerders. In Nederland, waar vijf ’van deze terreinen liggen, probeert Scouting De Woudlopers uit Borger in de Nederlandse provincie Drenthe ook leuke schoonmaakacties te .

“Als leuke nevenactiviteit organiseren we een selfiecontest om te zien wie de leukste, gekste of mooiste groepsselfie maakt tijdens de schoonmaakactie,” zeg leidster Sophie van Rossem van scoutsgroep De Woudlopers Borger.

Iedereen is welkom

Ook inclusie is een fundamenteel principe van Scouting. Het lidgeld van een scoutsgroep wordt laag gehouden en er is steun voor mensen in moeilijke financiële situaties.

“Binnen Scouting is iedereen welkom, ongeacht afkomst, geslacht, sexuele voorkeur of beperking. Van jeugdleden horen we in gesprekken dat voor hen een van de belangrijkste waarden is dat iedereen mee kan doen en dat je bij Scouting jezelf kunt zijn,” zegt Fedde Boersma, directeur bij Scouting Nederland. Over thema’s als kinderen in armoede, LHBTIQ+-rechten en leven met een beperking vinden activiteiten  en ondersteuning aan groepen plaats.

“Samen koken op kamp of slapen in een tent bevordert het samenhorigheids- en gemeenschapsgevoel, maar ook de gezelligheid en het respect voor verschillende meningen,” zegt Luc Krier, leider van de scoutsgroep Les Piwitschen in Luxemburg.

Wereldwijde solidariteit

Scouting brengt niet alleen jongeren op lokaal of nationaal niveau samen, maar ook internationaal.

Vierjaarlijks komen tienduizenden scouts van over de hele wereld samen voor de Wereldjamboree. Het tiendaagse educatieve evenement, dat telkens op een andere plaats wordt georganiseerd, bevordert vrede, begrip en vriendschap.

Daarnaast vindt ook jaarlijks een JotaJoti (een jamboree op radio en internet) plaats, waaraan meer dan twee miljoen leden uit meer dan 171 landen deelnemen.

“Jonge mensen zijn de toekomst van deze planeet,” zegt de Luxemburgse Vicky Pundel. “Het is echt belangrijk voor ons als scouts om van onze wereld een betere plek te maken.”

Meer informatie: