#SDGActor reeks: Oostendse scholen vinden in SDG’s het antwoord op “waarom het nodig is de zee te koesteren”

Voor de #EUBeachCleanup sensibiliseringscampagne die de uitdagingen van afval op zee aankaart, bundelden de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Smurfen, ambassadeurs van de VN’s 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, hun krachten om stranden over de hele wereld schoon te maken en nodigden ze burgers overal ter wereld uit om deel te nemen. In Oostende gingen 26 scholen de uitdaging aan. Hier lees je waarom.

Waarover gaat het project?

Begin 2018 vonden 26 katholieke lagere en middelbare scholen uit onze regio elkaar om gezamenlijk een project rond milieuzorg op touw te zetten. Liever dan brede principes naar voren te schuiven, wilden we vooral concreet aan de slag: wat kunnen onze leerlingen van 3 tot 18 jaar zelf doen om te werken aan een betere wereld. We vonden in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties een blauwdruk. Voor onze scholen aan de Noordzeekust was de link met de zee en de oceanen gauw gelegd. Inhoudelijk kregen we meteen steun van Valies, een project opgezet door Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de universiteiten van Antwerpen en Leuven en de hogeschool Artevelde om scholen te helpen duurzame ontwikkeling een centrale plaats te geven in hun opvoedingsproject.

Een jaar lang zullen deze 26 scholen activiteiten rond het thema Oceanen voor morgen organiseren. We willen samen met onze leerlingen nagaan welke betekenis de oceanen voor ons hebben en waarom het nodig is de zee te koesteren. Het startschot gaven we op 17 september; we werken naar een apotheose op 15 mei 2020. Tussen beide data werken de scholen hun eigen projecten uit.

Wat betekent succes voor jullie in dit project?

Het is niet onze ambitie om meteen alle wereldproblemen op te lossen. We geloven sterk in de boutade dat je om de wereld te verbeteren, best begint met het opruimen van je eigen kamer. We willen onze leerlingen dus bewust maken van de dingen die ze zelf kunnen doen: afval vermijden, je directe omgeving proper houden, spaarzaam omspringen met grondstoffen, de wegwerpcultuur vervangen door één van duurzaamheid. We geloven dat onze leerlingen deze lessen hun leven lang zullen meedragen.

Wat is belangrijk om het te doen slagen?

Het project kan maar slagen dankzij samenwerking. Je kunt als individuele school hard je best doen om het thema duurzaamheid een plaats te geven in het leven van je leerlingen, maar het kan maar wortel schieten als we met zijn allen aan de kar trekken. Het wekt enthousiasme te weten dat je er niet alleen voor staat en gedragen wordt door een hele gemeenschap. Persbelangstelling speelt ook een rol: het is gewoon tof dat je het nieuws haalt met je actie; en de pers haal je maar als je actie voldoende groot is: voor een school apart is het een onbegonnen zaak om zoiets groots op poten te zetten. De pers zorgt op zijn beurt voor een bredere gedragenheid van het project: sinds we met onze startdag op het strand van Oostende het nieuws haalden, kregen we al heel veel positieve reacties. Dat geeft onze leerlingen de energie om verder te gaan.

Welke boodschap hebben jullie voor andere scholen in Vlaanderen, België of zelfs Europa?

Alleen is maar alleen. Je wekt enthousiasme, creëert energie en draagkracht door samen te brainstormen, ideeën uit te wisselen, plannen te maken. Dat werkt natuurlijk ook voor onze leerlingen: het plezier waarmee ze met zijn allen voor het klimaat zongen, de trots waarmee ze de vlag van Oceanen voor morgen droegen, de nauwgezetheid waarmee ze het strand opruimden,… dat is allemaal het gevolg van de vaststelling dat ze er niet alleen voor staan, maar met zijn allen eenzelfde doel nastreven, dat ze in staat zijn samen aan een betere wereld te werken. En dat is voor ons het belangrijkste doel. We geloven dat we onze leerlingen kunnen leren om zorgzaam met de wereld om te gaan. Of je het nu burgerschap noemt, of milieubewustzijn: samen met onze leerlingen en hun ouders is het de roeping van onze scholen om stapsgewijs een betere toekomst te realiseren. Het mogen kleine stapjes zijn, als we er met zijn allen genoeg zetten, maken we van onze wereld een betere plaats!

Opname van een organisatie in de Benelux ‘SDG Actors’-serie van het VN Regionaal Informatiecentrum (UNRIC) weerspiegelt in geen geval de opvattingen van, noch betekent het een goedkeuring door UNRIC.

Laatste artikelen