#SDGActors-serie: democratie leren kennen en leren leven

Democratie leren kennen en leren leven is de uitdaging die het Zentrum fir politesch Bildung (ZpB) wil aangaan. Overtuigd van het belang van democratie, bevordert de Luxemburgse stichting onze burgerzin dankzij een beter begrip van de huidige maatschappelijke uitdagingen. Hoe implementeert ZpB de Duurzame Ontwikkelingsdoelen? UNRIC sprak met hen.

Voor zpB kan democratie worden aangeleerd, maar ze moet vooral worden geleefd. ZpB werd opgericht in oktober 2016 door het Luxemburgse Ministerie van Onderwijs, Kinderen en Jeugd en wil bijdragen aan een democratische, maar bovenal ondernemende samenleving. Voor ZpB is een moderne democratie gebaseerd op actieve burgerzin. Met allerlei activiteiten moedigt de stichting de Luxemburgse bevolking, en vooral jongeren, aan om deel te nemen aan het beleid en politieke debatten. Neem een kijkje in enkele projecten die ZpB organiseert.

Op weg met de Democratietrein

Jongeren-in-parlement-project-democratietreinZpB wil kinderen en politici samenbrengen om ideeën en oplossingen voor een betere toekomst te creëren. Voor Internationale Kinderrechtendag organiseerde de stichting een Democratietrein. Het concept: een honderdtal kinderen tussen 8 en 12 jaar gingen met de trein naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers in het Groothertogdom Luxemburg. Het doel? De jongsten hun wensen of zorgen over verschillende actuele uitdagingen laten bespreken met nationale parlementsleden. Het thema voor dit jaar was milieubescherming. Concreet stelden de kinderen aan de afgevaardigden kartonnen beeldjes voor die ze vooraf gemaakt hadden in educatieve workshops. Zo konden ze visueel aangeven wat ze enerzijds zelf kunnen doen, en anderzijds wat ze willen dat politici doen om het milieu te beschermen. Dit project bood zo de mogelijkheid aan kinderen uit verschillende regio’s van Luxemburg om niet alleen mensen te ontmoeten die namens hen beslissingen nemen, maar vooral om vertrouwd te raken met wetgevend werk.

In een democratie telt elke stem

Jongeren-in-gesprek-project-DemocraCity

Het DemocraCity-project maakt adolescenten vertrouwd met democratische basisprincipes zoals redevoering, actief luisteren en respect voor anderen. Jongeren komen samen rond een gemeenschappelijk doel: een fictieve stad bouwen. Daarvoor moeten ze samen collectieve belangen definiëren, politieke partijprogramma’s opstellen, discussiëren en uiteindelijk beslissen hoe de stad eruit zal zien. Dankzij deze workshop ontdekken ze dat iedereen belangrijk is in de samenleving en dat argumentatie, gesprekken, respect en samenwerking noodzakelijk zijn in een democratische samenleving.

In een democratie telt elke stem. Daarom organiseerde ZpB dit jaar de eerste Kinderconferentie in Luxemburg. Om de 30e verjaardag van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties te vieren, wilde de stichting kinderen de mogelijkheid bieden om deel te nemen en antwoorden te vinden op vragen als “Waarom ben ik belangrijk?” en “Waar kan ik met vragen terecht?”.

Voor ZpB werkt democratie enkel met democraten. Via haar projecten wil zpB het bewustzijn vergroten over het belang van democratische principes zoals pluralisme, tolerantie, participatie, verantwoordelijkheid maar vooral actieve burgerzin.

Ga voor meer informatie over zpB naar de webpagina: https://zpb.lu/

Ontdek onze andere artikelen over #SDGActors.

Opname van een organisatie in de Benelux ‘SDG Actors’-serie van het VN Regionaal Informatiecentrum (UNRIC) weerspiegelt in geen geval de opvattingen van, noch betekent het een goedkeuring door UNRIC.

Meest recent