Secretaris-Generaal roept op tot nieuw sociaal contract

Common Agenda
© UN Photo

In zijn aanbevelingen aan de lidstaten roept VN-Secretaris-Generaal António Guterres op tot een nieuw sociaal contract om het vertrouwen en de sociale cohesie te herstellen.

De strijd tegen de “infodemie” van verkeerde informatie, de aanpak van belastingontduiking, sociale bescherming verbeteren en een hervorming van de manier waarop het BBP wordt gemeten, zijn enkele van de aanbevelingen die de VN-topman maakt in zijn rapport “Our Common Agenda”, gepubliceerd op 10 september.

Voor het 75-jarig bestaan van de VN vorig jaar hebben de lidstaten gevraagd aan de Secretaris-Generaal om een analyse te maken met aanbevelingen over hoe ze het mondiale bestuur kunnen verbeteren in het belang van de huidige en toekomstige generaties.

De Secretaris-Generaal maakte aanbevelingen op vier domeinen.

Belangrijke aanbevelingen zijn onder meer:

 • De strijd tegen de “infodemie” van desinformatie die onze wereld teistert kan gewonnen worden door de ‘oorlog tegen de wetenschap’ te stoppen en een wereldwijde gedragscode in te voeren die de integriteit van openbare informatie bevordert.
 • Een nieuwe gezamenlijke structuur voor financiële integriteit moet een einde maken aan belastingontduiking, het witwassen van geld en illegale geldstromen.
 • We moeten respect voor mensenrechten herwinnen, ook online.
 • Een universele sociale bescherming, inclusief algemene gezondheidszorg, moet bereikt worden op de World Social Summit in 2025.
 • We moeten geweld tegen vrouwen en meisjes uitbannen en zorgen voor hun volledige en gelijkwaardige betrokkenheid in het beleid, ook in crisissituaties. Dat moet ondersteund worden met een wereldwijde campagne om schadelijke sociale normen uit te bannen.
 • De berekening van het bruto nationaal product (BBP) moet gecorrigeerd worden om geen blinde vlekken te missen zodat we vooruitgang en welvaart berekenen maar er toch voor zorgen dat winst niet ten koste gaat van mens en planeet.

Our Common Agenda” is gebaseerd op veel van de ideeën die die werden geuit tijdens de wereldwijde luisteroefening die een jaar geleden werd gehouden voor de 75e VN-verjaardag. Daarbij spraken meer dan 1,5 miljoen mensen uit alle 193 lidstaten hun publieke steun uit voor internationale samenwerking en hoopten ze op een inclusievere toekomst met meer multilateralisme.

Dit rapport bundelt de belangrijkste ideeën die tijdens dat reflectieproces naar boven kwamen en geeft suggesties om ze verder uit te werken.

“Our Common Agenda” is een actieplan, ontworpen om multilaterale samenwerking te versterken – in het bijzonder Agenda 2030 – zodat we voor iedereen een wezenlijk verschil kunnen maken.

Andere belangrijke voorstellen zijn:

 • Transformatieve maatregelen op het gebied van onderwijs, de training van vaardigheden en levenslang leren, met onder meer een ‘Transforming Education Summit’ in 2022.
 • De benoeming van een speciale gezant voor toekomstige generaties die als stem kan dienen voor de 10,9 miljard mensen die naar verwachting deze eeuw zullen worden geboren, alsook een upgrade van de Youth Office van de VN.
 • De Trustschapsraad moet evolueren naar een overlegorgaan in naam van de volgende generaties.
 • Er moeten onmiddellijk stappen worden genomen voor een internationaal COVID-19-vaccinatieplan.
 • De creatie van een Noodplatform dat automatisch wordt geactiveerd bij een grootschalige crisis om beter voorbereid te zijn op toekomstige internationale schokken.
 • Een Top van de Toekomst om een nieuwe consensus te smeden binnen het internationale systeem over de meest kritieke mondiale zorgen zoals vrede, klimaatactie na 2030, de digitale wereld en de ruimte.