Vaccinaties: kinderen mogen niet extra lijden onder COVID-19 (WHO)

corona-vaccin
Foto: Unsplash, Ivan Diaz

WHO Europa maakt zich zorgen over mogelijke onderbrekingen in de routines van kindervaccinatie tijdens de COVID-19 pandemie. De organisatie vreest dat de jongste kinderen zo het slachtoffer worden van deze gezondheidscrisis.

De Europese regio blijft zwaar getroffen door de COVID-19 pandemie en is verantwoordelijk voor 46% van de gevallen en 63% van de sterfgevallen wereldwijd, dat zijn 129.344 doden.

“We moeten alles doen wat in onze macht ligt om te voorkomen dat kinderen het slachtoffer worden van deze pandemie vanwege hun kwetsbaarheid voor ziekten die met een vaccin kunnen worden voorkomen, zoals mazelen, difterie, bof en rodehond”, zei Hans Kluge, Regionaal Directeur van de WHO voor Europa, op een virtuele persconferentie.

“We zijn bezorgd dat landen mogelijk onderbrekingen hebben ondervonden bij routine inentingen, ook voor kwetsbare groepen, en over onderbrekingen van maatregelen tegen mazelenuitbraken”, ging Hans Kluge verder.

Terugkeer van de mazelen

Hij herinnerde eraan dat Europa de afgelopen jaren een heropleving van de mazelen heeft meegemaakt.

In Frankrijk bleek uit een studie van het bureau voor geneesmiddelen en ziekteverzekeringen dat het gebruik van het vaccin tegen mazelen, bof en rodehond in de laatste week van maart met 50% was gedaald, waardoor de vrees voor een “vertraging in het inentingsschema” voor jonge kinderen werd aangewakkerd.

In Frankrijk is er al enkele jaren sprake van een heropleving van het aantal gevallen van mazelen, die in de meeste gevallen te wijten is aan een gebrek aan vaccinatie of een onvolledige vaccinatie. In België is het aantal gevallen tussen 2018 en 2019 verdrievoudigd.

Zo klinkt uit het Brusselse Koningin Fabiola Ziekenhuis een noodoproep van het hoofd van kindergeneeskunde: “Wij zien twee derde minder noodgevallen in het Kinderziekenhuis.” Ze vrezen voor een golf na Covid-19 op de kinderafdelingen.

Volgens de WHO hebben in 2018 meer dan 500.000 kinderen in de hele Europese regio hun eerste vaccininenting niet gekregen en zijn in 2019 meer dan 100.000 mensen in alle leeftijdsgroepen met de mazelen besmet.

De responsmaatregelen tegen de COVID-19 pandemie, zowel in gezondheidsdiensten als op maatschappelijk niveau, “hebben enerzijds een impact op de verlening van andere gezondheidsdiensten en anderzijds op de mensen die er toegang tot hebben”, aldus de WHO.

Een tweeledige aanpak

De WHO beveelt regeringen aan om “manieren te vinden om andere gezondheidsdiensten veilig en snel te herintroduceren als dit kan zonder besmettingsgevaar voor de samenleving. Gezondheidsstelsels moeten de capaciteit hebben voor een tweeledige aanpak, waarbij ze regelmatige gezondheidsdiensten blijven verlenen en tegelijkertijd krachtig reageren op de COVID-19 pandemie”, aldus Dr. Kluge.

Kluge juicht het toe dat sommige landen “nieuwe en innovatieve manieren hebben ingevoerd om kinderen te bereiken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van tijdelijke vaccinatiepunten” of door bezoeken aan de gebruikelijke vaccinatiecentra te reguleren.

Op een nieuwe website met informatie over vaccins in Franstalig België kunnen ouders terecht met vragen over vaccinaties. Daarmee snellen de bevoegde Franstalige autoriteiten (ONE, AVIQ en COCOF) ouders te hulp die zich niet goed geïnformeerd voelen en verkeerde informatie zien circuleren op het internet. Het is om hen gerust te stellen dat de ze hun krachten hebben gebundeld op https://www.vaccination-info.be/.

Zorg ervoor dat uw kind gevaccineerd is.

“Ik dring er bij landen op aan om prioriteit te blijven geven aan vaccinatie, om hun diensten te innoveren, om te communiceren met ouders en om elke gemiste vaccinatie zorgvuldig op te sporen. We moeten zo snel mogelijk de gaten dichten waar het nodig is”, benadrukte het hoofd van de WHO voor de regio Europa.

Op 1 april hervatte de Vlaamse overheidsorganisatie voor kinderopvang “Kind en Gezin” de vaccinaties voor baby’s en peuters. Het is de bedoeling dat alle kinderen die in maart en april gevaccineerd zouden worden, eind april zijn gevaccineerd.

Kluge deed ook een beroep op ouders: “Vergis je niet, de veiligste keuze, zelfs tijdens deze pandemie, is om je kinderen te laten vaccineren. Maak van deze gelegenheid gebruik om hen en anderen te beschermen tegen ziekten die we kunnen voorkomen.”

“We kunnen niet riskeren dat de tragedie van COVID-19 wordt verergerd door een tweede gezondheidsramp,” concludeerde hij.

Voor meer informatie over het coronavirus:

https://unric.org/nl/coronavirus-covid-19/ en https://www.un.org/en/coronavirus