Verklaring van de Secretaris-Generaal over de impact van de COVID-19 pandemie op kinderen.

Secretaris-Generaal António Guterres
© UN Photo/Eskinder Debebe

Nu de COVID-19 pandemie zich over de hele wereld verspreidt, zien we een alarmerend patroon.

De armste en meest kwetsbaren van de maatschappij worden het hardst getroffen, zowel door de pandemie als door de respons.

Ik maak me vooral zorgen over het welzijn van kinderen in de wereld.

Gelukkig zijn kinderen tot nu toe grotendeels gespaard gebleven van de meest ernstige symptomen van de ziekte.

Maar hun levens worden helemaal omgekiept.

Ik doe een beroep op families overal ter wereld, en op leiders van alle niveaus: bescherm onze kinderen.

Vandaag lanceren we een verslag waarin de risico’s die zij lopen worden belicht.

Ten eerste, onderwijs.

Bijna geen enkele student kan naar school.

Sommige scholen bieden afstandsonderwijs aan, maar dit is niet beschikbaar voor iedereen.

Kinderen in landen met trage en dure internetdiensten worden ernstig benadeeld.

Ten tweede, voeding.

Een duizelingwekkende 310 miljoen schoolkinderen – bijna de helft van het wereldtotaal – zijn afhankelijk van school als regelmatige bron van dagelijkse voeding.

Zelfs voor Covid-19 werd de wereld al geconfronteerd met onaanvaardbare percentages ondervoeding en verminderde groei bij kinderen.

Ten derde, veiligheid.

Met kinderen die niet naar school gaan, hun gemeenschappen in lockdown en een groeiende wereldwijde recessie, neemt de hoeveelheid stress in gezinnen toe.

Kinderen zijn zowel slachtoffer, als getuige van huiselijk geweld en misbruik.

Nu scholen dicht zijn, treedt een belangrijk vroegtijdig waarschuwingsmechanisme niet meer in werking.

Ook bestaat het gevaar dat meisjes van school af zullen gaan, wat zal leiden tot een toename in het aantal tienerzwangerschappen.

En we mogen de groeiende risico’s die kinderen lopen als ze meer tijd online doorbrengen niet negeren.

Dit kan kinderen kwetsbaar maken voor online seksuele uitbuiting en kinderlokking.

Een gebrek aan face-to-face contact met vrienden en partners kan leiden tot verhoogde risico’s, zoals seksueel getinte afbeeldingen versturen.

En een langere en ongestructureerde tijd online kan kinderen blootstellen aan potentieel schadelijke en gewelddadige inhoud, en een groter risico op cyberpesten.

Overheden en ouders spelen allemaal een rol om kinderen veiligheid te bieden.

Sociale-mediabedrijven hebben een speciale verantwoordelijkheid om kwetsbare personen te beschermen.

Ten vierde, gezondheid.

Een lager gezinsinkomen zal arme gezinnen dwingen om te bezuinigen op essentiële gezondheids- en voedseluitgaven, wat vooral kinderen, zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven, zal benadelen.

Poliovaccinatiecampagnes zijn opgeschort.

Vaccinatiecampagnes tegen de mazelen zijn in ten minste 23 landen gestopt.

En naarmate de gezondheidsdiensten overrompeld worden, hebben ook zieke kinderen minder toegang tot zorg.

Nu de wereldwijde recessie in een stroomversnelling komt, kunnen er in 2020 honderdduizenden extra kindersterfgevallen voorkomen.

Dat zijn slechts enkele van de bevindingen van het verslag dat we vandaag uitbrengen.

De conclusie is duidelijk.

We moeten nu reageren op elk van deze bedreigingen voor onze kinderen.

Leiders moeten alles doen wat in hun macht ligt om de gevolgen van de pandemie op te vangen.

Wat begon als een noodsituatie op het gebied van volksgezondheid, is uitgemond in een ongelofelijke test voor de wereldwijde belofte om niemand achter te laten.

Het verslag dringt er bij regeringen en donoren op aan om prioriteit te geven aan onderwijs voor alle kinderen.

Het raadt aan om economische hulp te verlenen, met inbegrip van geldoverdrachten, aan gezinnen met een laag inkomen, en om verstoringen van de sociale- en gezondheidsdiensten tot een minimum te beperken voor kinderen.

We moeten ook prioriteit geven aan de meest kwetsbaren – kinderen in conflictsituaties; kindvluchtelingen en ontheemden; kinderen met een handicap.

Tot slot moeten we ons inzetten om sterker terug te komen, door het herstel van COVID-19 te gebruiken om een duurzamere en meer inclusieve economie en maatschappij na te streven, in overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Nu we oog in oog staan met een pandemie die zoveel kinderen in de wereld in gevaar brengt, doe ik opnieuw een dringende oproep: laten we onze kinderen beschermen en hun welzijn waarborgen.