A-Z indexsite

Verklaring van de woordvoerder van de Secretaris-Generaal – over de Democratische Republiek Congo

De Secretaris-Generaal is diep verontwaardigd over een ernstig incident dat vanochtend, 31 juli, plaatsvond in Kasindi, provincie Noord-Kivu, op de grens van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waarbij militair personeel van MONUSCO het vuur heeft geopend terwijl zij terugkeerden naar de Democratische Republiek Congo van een verlof in hun thuisland.

De Secretaris-Generaal is zowel bedroefd als ontsteld over het verlies aan mensenlevens en de ernstige verwondingen die bij dit incident zijn voorgevallen. Hij betuigt zijn diepste medeleven met de getroffen families, de bevolking van de Democratische Republiek Congo en de Congolese regering, en wenst de gewonden een spoedig herstel toe.

De Secretaris-Generaal benadrukt in de meest krachtige bewoordingen dat moet worden vastgesteld wie verantwoordelijk is voor deze gebeurtenissen. Hij verwelkomt het besluit van zijn Speciale Vertegenwoordiger in de Democratische Republiek Congo om het MONUSCO-personeel dat bij het incident betrokken was, aan te houden en om onmiddellijk een onderzoek in te stellen. Hij neemt er nota van dat de Verenigde Naties contact hebben opgenomen met het land van herkomst van het betrokken personeel, om dringend een gerechtelijke procedure op te starten waaraan slachtoffers en getuigen kunnen deelnemen, zodat passende sancties kunnen worden opgelegd.

 

Farhan Haq, adjunct woordvoerder voor de Secretaris-Generaal

New York, 31 juli 2022

Vertaald uit het Engels en Frans, de originele versie vind je op de website van de VN-Secretaris-Generaal.

Meest recent