VN-expert voor recht op huisvesting komt naar Nederland

De Speciale VN-Rapporteur voor het recht op adequate huisvesting, Balakrishnan Rajagopal, brengt van 11 tot en met 21 december 2023 een officieel bezoek aan Nederland.

De expert zal onderzoek doen naar de beschikbaarheid van woningen, de betaalbaarheid en toegankelijkheid ervan, dakloosheid en welke maatregelen Nederland onderneemt om ervoor te zorgen dat het recht op adequate huisvesting van toepassing is voor alle bevolkingsgroepen in het land.

Omwille van reisbeperkingen tijdens de Covid-19-pandemie en andere overwegingen is dit het eerste officiële bezoek van de Speciale Rapporteur sinds zijn benoeming door de Mensenrechtenraad in 2020.

Rajagopal zal Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Groningen bezoeken, evenals opvangcentra voor asielzoekers en personen onder internationale bescherming. Vergaderingen met nationale en lokale functionarissen, vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld en de huisvestingsector staan op het programma.

De Speciale Rapporteur zal op 21 december 2023 vanaf 15.00 uur een persconferentie houden in de Mandela-zaal van het Asser Instituut, R.J. Schimmelpennincklaan 20-22, 2517 JN Den Haag. De toegang is voorbehouden aan journalisten.

De VN-expert zal zijn rapport in maart 2024 voorstellen aan de VN-Mensenrechtenraad.

Balakrishnan Rajagopal (VS) heeft op 1 mei 2020 zijn functie als Speciaal Rapporteur voor het recht op adequate huisvesting opgenomen. Hij is hoogleraar Recht en Ontwikkeling aan de afdeling Stedelijke Studies en Stadsplanning van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hij is advocaat van opleiding en een expert op vele vlakken van de mensenrechten, zoals economische, sociale en culturele rechten, het VN-systeem en de mensenrechtenuitdagingen die ontwikkelingsactiviteiten met zich meebrengen.

De onafhankelijke experten maken deel uit van wat bekend staat als de Speciale Procedures van de Mensenrechtenraad. Speciale Procedures, het grootste orgaan van onafhankelijke experten in het VN-Mensenrechtensysteem, is de algemene naam voor de onafhankelijke mechanismen voor feitenonderzoek en monitoring van de Raad die zich richten op specifieke landensituaties of thematische kwesties in alle delen van de wereld. Speciale Procedures experten werken op vrijwillige basis; zij zijn geen VN-personeel en ontvangen geen salaris voor hun werk. Ze zijn onafhankelijk van welke regering of organisatie dan ook en dienen in hun individuele hoedanigheid.

Meer info:

  • VN-Mensenrechten, landenpagina — Nederland

Meest recent