VN-rapport: Groei gedreven door consumptie is niet langer leefbaar

Volgens een grootschalig wetenschappelijk rapport dat gisteren gepubliceerd werd, zijn radicale en dringende veranderingen nodig om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030 te halen. Het is nog steeds mogelijk om de doelstellingen te bereiken, op voorwaarde dat de relatie tussen mens en natuur fundamenteel verandert en sociale en genderongelijkheden aanzienlijk verminderen, niet alleen binnen landsgrenzen, maar ook tussen landen.

Dit nieuwe VN-rapport is het werk van een onafhankelijke groep wetenschappers en werd samengesteld op vraag van de lidstaten. Het is het eerste in zijn soort sinds de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen werden aangenomen vier jaar geleden.

Het rapport, getiteld “The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development”, oordeelt dat het huidige ontwikkelingsmodel niet duurzaam is. De vooruitgang die we in de laatste twee decennia geboekt hebben, loopt het risico tenonder te gaan aan sociale ongelijkheden en de mogelijk onomkeerbare aftakeling van ons milieu.

Het creëren van groei louter door het opdrijven van de consumptie van materiële zaken is geen levensvatbare optie meer op wereldniveau: voorspellingen geven aan dat wereldwijd het gebruik van materialen bijna zal verdubbelen tussen 2019 en 2060, wat ook zal leiden tot een stijging in de uitstoot van broeikasgassen.

Het huidige ontwikkelingsmodel bracht voor honderden miljoenen mensen welvaart, maar het heeft ook geleid tot voortdurende armoede en andere ontberingen en ongeziene ongelijkheden, die innovatie, sociale cohesie en duurzame economische groei ondermijnen. We staan op een keerpunt van ons klimaatsysteem en zien een verlies van biodiversiteit. Om deze koers te veranderen moet de wereld volgens de wetenschappers een aantal cruciale aspecten van menselijke activiteit, zoals voeding, energie, consumptie, productie en steden, transformeren.

Deze transformaties zijn mogelijk door gecoördineerde actie van overheden, de privésector, gemeenschappen, het middenveld en individuen. De wetenschap speelt hierin een cruciale rol – een rol die men verder kan versterken door investeringen in wetenschap rond duurzaamheid en in natuur- en sociale wetenschapsinstellingen in ontwikkelingslanden.

Ontwikkelde landen moeten hun productie- en consumptiepatronen aanpassen, onder andere door het gebruik van fossiele brandstoffen en plastic te verminderen en door publieke en privé-investeringen in lijn met de SDG’s aan te moedigen.

De wetenschappers suggereren dat de VN een nieuw label voor duurzame ontwikkelingsinvesteringen, met duidelijke parameters en richtlijnen, zou kunnen promoten. Op die manier geven ze enerzijds investeringen in industrieën en financiële markten die duurzame ontwikkeling een duwtje in de rug en anderzijds worden investeringen die dat niet doen, ontmoedigd.

Laatste artikelen