VN-Secretaris-Generaal dankt EU voor partnerschap op Europadag

Photo by Christian Lue on Unsplash
Foto: Unsplash, Christian Lue

Video boodschap ter gelegenheid van Europadag, 9 mei 2020

Het is voor mij een groot genoegen de Europese Unie en alle samenlevingen in haar lidstaten van harte te mogen begroeten ter gelegenheid van Europadag.

In een tijd waarin de wereld wordt geconfronteerd met een ongekende crisis, wil ik de oprechte solidariteit van de Verenigde Naties betuigen in uw strijd tegen de COVID-19 pandemie en haar verwoestende economische, sociale en menselijke gevolgen.

Europadag herinnert ons aan de idealen van grensoverschrijdende samenwerking en solidariteit waarop de Europese Unie is gebouwd. De Europese eenheid heeft vrede, welvaart en een betere toekomst gebracht voor miljoenen mensen, over meerdere generaties heen.

Vandaag kijken mensen in Europa en de rest van de wereld opnieuw naar een sterke en toegewijde Europese Unie om samen met partners levens te redden en het wereldwijde herstel te leiden.

Dit jaar vindt ook de 75ste verjaardag van de Verenigde Naties plaats en de internationale gemeenschap moet opnieuw de uitdaging aangaan om samen te komen in het streven naar een betere wereld. U bent een inspiratiebron voor wat er mogelijk is wanneer landen eensgezind samenkomen.

Ik wil u bedanken voor het voorbeeldige partnerschap tussen de Verenigde Naties en de Europese Unie. Ik weet dat we op u kunnen rekenen om de universele waarden van vrede en mensenrechten te blijven verdedigen, klimaatverandering krachtig aan te pakken en te werken aan een meer inclusieve en duurzame wereld voor iedereen.

Dank u wel.