VN-Secretaris-Generaal roept op tot digitale samenwerking

internet
© Unsplash

Met zijn nieuwe routekaart voor digitale samenwerking lanceert de VN-Secretaris-Generaal António Guterres een oproep om alle mensen in het digitale tijdperk te VERBINDEN, RESPECTEREN EN BESCHERMEN.

VN-Secretaris-Generaal, António Guterres, heeft op 11 juni een reeks aanbevelingen gedaan voor de internationale gemeenschap om alle mensen in het digitale tijdperk te verbinden, respecteren en beschermen. De routekaart voor digitale samenwerking van de Secretaris-Generaal is het resultaat van een wereldwijde en meerjarige aanpak van meerdere stakeholders om een aantal vraagstukken over internet, artificiële intelligentie en andere digitale technologieën aan te pakken.

De routekaart wordt gepubliceerd op een cruciaal moment voor die digitale vraagstukken, nu de Covid-19-pandemie tot een versnelde digitalisering leidde, en zowel de mogelijkheden als de uitdagingen van digitale technologie vergroot.

De voordelen van digitale technologie die de pandemie aan het licht bracht – zoals samenwerking op het gebied van vaccinonderzoek, thuiswerken, thuisonderwijs en e-commerce – weerspiegelen ook een groeiende kloof tussen de mensen die wel met elkaar verbonden zijn en de mensen voor wie dat niet het geval is. Bijna de helft van de wereldbevolking – 46,4 procent volgens de Internationale Telecommunicatie-unie – profiteert niet van het digitale tijdperk omdat ze geen toegang hebben tot het internet. Vrouwen worden onevenredig zwaar getroffen en maken slechts gebruik van 48% van de wereldwijde internetconnectie. Bovendien ontstaan er, naast de inspanningen om meer mensen met elkaar in contact te brengen, ook nieuwe kwetsbaarheden: cyberaanvallen en misinformatie die een bedreiging vormen voor ieders rechten, privacy en veiligheid.

De digitale technologie gaat sneller vooruit dan ons politiek reactievermogen op nationaal, regionaal en internationaal vlak. De nieuwe routekaart van de Secretaris-Generaal probeert deze tekortkomingen te verhelpen met concrete acties om het beste van technologie te benutten en tegelijkertijd de risico’s ervan tot een minimum te beperken.

“Om de voordelen van het digitale tijdperk maximaal te benutten en de potentiële nadelen ervan te beperken, moeten we ervoor zorgen dat het gepaard gaat met versterkte internationale samenwerking”, zei VN-Secretaris-Generaal António Guterres.

“Cyberspace kent geen grenzen. Vandaag doe ik een oproep aan alle VN-lidstaten, onze partners in het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld om hun samenwerking op het gebied van digitale technologie uit te breiden. Alleen door samen te werken kunnen we voor 2030 iedereen met elkaar verbinden, mensenrechten online respecteren en de meest kwetsbaren beschermen tegen potentiële gevaren van het digitale tijdperk.”

Om alle mensen online te verbinden, respecteren en beschermen, geeft de routekaart van de Secretaris-Generaal aanbevelingen voor concrete actie om wereldwijde digitale samenwerking te versterken:

  1. Universele toegang tot internet voor 2030: iedereen moet veilige en betaalbare toegang tot internet hebben.
  2. Meer digitale collectieve goederen voor een eerlijke wereld: het publieke en open karakter van internet moet worden geaccepteerd en verdedigd.
  3. Digitale inclusie van iedereen, met name voor de meest kwetsbare groepen: om ontwikkeling te versnellen moeten de minder bedeelden gelijke toegang hebben tot digitale tools.
  4. Digitale kennis versterken: er is wereldwijd behoefte aan de ontwikkeling van vaardigheden en aan opleiding.
  5. Mensenrechten beschermen in het digitale tijdperk: mensenrechten gelden zowel online als offline.
  6. Internationale samenwerking voor betrouwbare artificiële intelligentie die mensenrechten respecteert en vrede bevordert.
  7. Digitaal vertrouwen en online veiligheid bevorderen via een wereldwijde dialoog om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren.
  8. Bouwen aan een efficiënte digitale samenwerkingsstructuur: digitaal bestuur een prioriteit maken en de aanpak van de Verenigde Naties hierop richten.

De routekaart van de Secretaris-Generaal is gebaseerd op aanbevelingen van de werkgroep op hoog niveau voor digitale samenwerking, bijdrages van lidstaten, de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld, de technologiesector en andere belanghebbenden. De werkgroep op hoog niveau voor digitale samenwerking, die gezamenlijk wordt voorgezeten door Melinda Gates en Jack Ma, weerspiegelt een unieke mix van disciplines en sectoren en heeft een grote geografische, gender- en leeftijdsdiversiteit. Het verslag van de deskundigengroep, dat in juni 2019 werd ingediend, werd gevolgd door een uitgebreide bewustmakingscampagne en raadpleging van stakeholders om input te verzamelen om de huidige routekaart op te stellen.

Meer informatie over het coronavirus vind je op de UNRIC en UN websites en over social distancing op de WHO website.