VN-Secretaris-Generaal roept op tot een wereldwijde reset in 2021

VN-Secretaris-Generaal António Guterres riep op tot doortastende actie om de verwoestingen van 2020 te boven te komen die het gevolg zijn van de wereldwijde COVID-19-pandemie, onvoldoende ambitie om de klimaatverandering te bestrijden en toenemende ongelijkheid. Hij riep ook op tot een inclusief herstel na de huidige economische crisis.

In zijn jaarlijkse toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 28 januari beschreef Guterres een wereld in gevaar en waarschuwde hij voor de gevolgen van het onvermogen om samen te werken.

“2020 was een wereldwijd annus horribilis – een jaar van dood, rampspoed en wanhoop”, zei de Secretaris-Generaal in zijn sombere evaluatie van het afgelopen jaar, waarin wereldwijd 2 miljoen mensen stierven aan de COVID-19-pandemie.

Het afgelopen jaar “bezorgde ons tragedie en gevaar. 2021 moet het jaar worden waarin we het roer omgooien en de wereld op de rails zetten. We moeten van dood naar gezondheid gaan, van rampspoed naar wederopbouw, van wanhoop naar hoop, van terugval naar het vroegere normaal naar transformatie”, zei Guterres tegen de vertegenwoordigers van de lidstaten van de Algemene Vergadering van de VN.

De Secretaris-Generaal lichtte tien prioriteiten toe die nodig zijn om mensen in de hele wereld hoop en mogelijkheden te bieden. Ten eerste, de toegang tot rechtvaardige en betaalbare vaccins. Ten tweede, de noodzaak van een inclusief en duurzaam herstel.

“Vaccins zijn de eerste grote morele zelftest die voor ons ligt”, zei Guterres. “De wetenschap slaagt, maar solidariteit faalt”, zei hij. Hij riep daarbij op tot zes specifieke stappen, waaronder voorrang geven aan gezondheid en degenen die het meeste risico lopen, en de productie van vaccins opschalen.

Guterres benadrukte dat er massaal moet worden geïnvesteerd in onder meer universele gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, sociale bescherming en fatsoenlijk werk. Hij riep ook op tot schuldverlichting en drong erop aan dat het herstel nu moet beginnen. De wereld kan niet genezen van het virus als de economieën slabakken, constateerde hij.

Tot de acht andere prioriteiten van de Secretaris-Generaal behoren klimaatverandering en biodiversiteitsverlies aanpakken door vrede te sluiten met de natuur, de groeiende ongelijkheid overwinnen, mensenrechtenschendingen stoppen, genderongelijkheid bestrijden, geopolitieke spanningen gladstrijken, de uitholling van nucleaire ontwapening en non-proliferatie tegengaan, mogelijkheden van digitale technologieën benutten en ons beschermen tegen de toenemende risico’s ervan. Ten slotte wil hij een “reset voor de 21e eeuw”.

Aangezien de bezorgdheid over de klimaatverandering bovenaan de agenda staat, plaatste Guterres de oprichting van een wereldwijde coalitie voor klimaatneutraliteit tegen 2050 bovenaan zijn doelstellingen in de aanloop naar COP26 in Glasgow later dit jaar. Hij dringt er ook bij de landen op aan om ambitieuze nationaal bepaalde bijdragen en een doorbraak inzake klimaataanpassing te creëren.

De Secretaris-Generaal vertelde de Algemene Vergadering dat een meer inclusief en meer verbonden multilateralisme van essentieel belang is om wereldwijde uitdagingen het hoofd te bieden, net zoals een nieuwe wereldwijde overeenkomst “tussen landen om ervoor te zorgen dat macht, voordelen en kansen ruimer en eerlijker worden verdeeld”.

Meest recent