VN-Secretaris-Generaal zet klimaat, Oekraïne en SDGs op agenda van Europese Raad

De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, nam op donderdag 23 maart, op uitnodiging van de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, deel aan een vergadering met de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie in Brussel, België.

“Dit bezoek toont de uitstekende samenwerking tussen de Europese Unie en de Verenigde Naties aan op een cruciaal moment,” vertelde Guterres aan de pers bij het binnenwandelen van de Europese Raad.

Tijdens de ontmoeting met de leden van de Europese Raad sprak de baas van de VN met hen over klimaatverandering, de oorlog in Oekraïne en de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs). 

 

SDGs

“De Duurzame Ontwikkelingsdoelen gaan achteruit. Meer honger, meer armoede, minder onderwijs, minder gezondheidszorg in zoveel delen van de wereld. En het is duidelijk dat ons internationale financiële systeem niet geschikt is om zo’n enorme uitdaging aan te gaan,” zei hij.

De VN-baas “rekent er sterk op dat de Europese Unie het voortouw zal nemen bij de transformaties die nodig zijn om de Agenda 2030 weer op de rails te krijgen.”

Hij onderstreepte daarbij het belang van een rechtvaardiger economisch en financieel systeem, onder meer door hervormingen van internationale ontwikkelingsbanken, effectieve maatregelen voor schuldverlichting en een SDG-stimulans.

Hij riep op tot EU-steun om het multilaterale financiële systeem te hervormen om mondiale uitdagingen beter aan te pakken en tegelijkertijd de meest kwetsbaren centraal te stellen.

 

Klimaat

Hij verwees verder ook naar het het laatste rapport van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering (IPCC) dat een dramatische situatie aantoont. “We zitten dicht bij het keerpunt dat 1,5 graad onmogelijk maakt. (…) We hebben een versnellingsagenda nodig en opnieuw rekenen we op het leiderschap van de Europese Unie in dat opzicht.”

Hij verwelkomde de Europese Green Deal als een belangrijke stap in deze richting en moedigde de EU aan haar financiële en technologische samenwerking met opkomende en economieën op te voeren.

 

Oekraïne

Tot slot kwam ook de Russische invasie van Oekraïne tijdens de ontmoeting aan bod. Die “veroorzaakt enorm veel leed voor de bevolking van Oekraïne, maar heeft ook wereldwijd een enorme impact,” zei de Secretaris-Generaal.

Via het Zwarte Zee Graaninitiatief kan de wereldwijde voedselzekerheid verbeteren.

Hij riep op tot een rechtvaardige vrede, in overeenstemming met het VN-Handvest, het internationale recht en de resolutie die op 23 februari door de Algemene Vergadering is aangenomen.

 

Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties

Toekomst

De Secretaris-Generaal bedankte de Europese Unie voor haar krachtige steun het multilateralisme en riep op tot nauwere samenwerking voor de uitvoering van “Onze gemeenschappelijke agenda“, de SDG-Top van september en de Top van de Toekomst van volgend jaar.

 

António Guterres’ laatste bezoek aan de Europese instellingen dateert van juni 2021, dat was zijn eerste buitenlandse reis sinds hij herkozen werd voor een tweede ambtstermijn. In België ontmoette hij toen van 23 tot 25 juni Europese leiders en Belgische autoriteiten.

Meest recent