VN vraagt om snelheidsbeperking van 30 km/u in steden

Voor de Week van Verkeersveiligheid wordt gepleit voor een snelheidsbeperking van 30 km/u in steden

Maandag is de Internationale Week van Verkeersveiligheid van de Verenigde Naties (17-23 mei 2021) van start gegaan.

Deze zesde editie staat in het teken van de campagne “Streets for Life #Love30”, die pleit voor een snelheidsbeperking van 30 km/u in alle straten waar voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer de openbare weg delen.

Zo wil de VN zorgen voor veilige, gezonde, groene en leefbare steden.

De Week van Verkeersveiligheid moet zowel het bewustzijn bij het brede publiek vergroten als de nationale en lokale beleidsmakers engageren. Zo kan iedereen de ​​open brief gericht aan beleidsmakers ondertekenen in aanloop naar de bijeenkomst op hoog niveau over verkeersveiligheid van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2022.

Mensenlevens redden als prioriteit

Elke 24 seconden sterft iemand bij een verkeersongeval.

Te hoge snelheid is de voornaamste oorzaak van verkeersongevallen. In hoge-inkomenslanden wordt een op de drie verkeersslachtoffers toegeschreven aan snelheid.

Elke snelheidstoename van 1 km/u gaat gepaard met een toename van 4 tot 5% van het aantal dodelijke ongevallen. Het risico op overlijden en letsels neemt drastisch af bij snelheidsbeperkingen.

“We hebben een nieuwe visie nodig om veilige, gezonde, groene en leefbare steden te creëren”, zegt dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur-Generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). “Straten met een lage snelheidslimiet zijn een belangrijk onderdeel binnen die visie.”

In februari 2020 kwamen 140 landen samen in Stockholm om het beleid rond verkeersveiligheid te bespreken.

In de Verklaring van Stockholm spraken de deelnemende landen hun bezorgdheid uit over de 1,35 miljoen slachtoffers die jaarlijks omkomen bij verkeersongevallen.

Hun aanbevelingen waren onder meer om:

  • De wetshandhaving tegen hardrijders te verstrengen;
  • Een maximumsnelheid van 30 km/u op te leggen in zones waar zwakke weggebruikers en voertuigen de weg delen.

Het doel is om het aantal verkeersdoden tegen 2030 te halveren en van verkeersveiligheid een inherent deel van duurzame ontwikkeling te maken.

Naar gezonde steden

In de Verklaring van Stockholm wordt ook benadrukt dat snelheidsbeperkingen een positieve invloed hebben op de luchtkwaliteit en de klimaatverandering.

Dat is gebaseerd op studies die de afgelopen decennia zijn gevoerd in steden als Graz (Oostenrijk), Londen (Verenigd Koninkrijk), New York (Verenigde Staten) en Toronto (Canada). Die studies hebben aangetoond dat een snelheidsbeperking van 30 km/u op plaatsen die weggebruikers delen, meer wandelaars, fietsers en emissievrije voertuigen aantrekt.

Steden en gemeenten deel van de oplossing

Verschillende steden over de hele wereld zijn zich al bewust van de talloze voordelen en legden al een maximumsnelheid op in (delen van) hun stad.

Dit is bijvoorbeeld al het geval in Parijs, in verschillende Spaanse steden en in Brussel.

Sinds 1 januari 2021 geldt een algemene snelheidsbeperking van 30 km/u in Brussel. De resultaten na enkele maanden zijn veelbelovend. Niet alleen de gemiddelde snelheid is aanzienlijk gedaald maar ook het aantal verkeersdoden en -slachtoffers is drastisch afgenomen. Bovendien valt op dat maar liefst 98,7 percent van de automobilisten het nieuwe snelheidsregime respecteert en dat de lagere gemiddelde snelheid niet heeft geleid tot langere reistijden.

Antwerpen realiseerde als eerste stad in Vlaanderen een beleid waar alle woonwijken zone 30 zijn. Over heel Vlaanderen wordt “de zone 30 in steeds meer steden en gemeenten toegepast”, zei Erwin Debruyne stafmedewerker Mobiliteit en Wegenbeheer van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) in maart 2021 in het Vlaams Parlement.

Momenteel loopt ook in Amsterdam een onderzoek om in de nabije toekomst een maximumsnelheid van 30 km/u in te voeren in de hele stad. Gelijkaardige projecten en onderzoeken vinden plaats in verschillende Nederlandse steden en gemeenten, waaronder Nijmegen, Enschede, Amersfoort en Rotterdam.

Meer info:

Streets for Life #Love30