Vrede sluiten met de natuur is mogelijk, als we nu beginnen

Door Inger Andersen, uitvoerend directeur van het VN-Milieuprogramma.

Zelfs te midden van een pandemie kan 2021 de geschiedenis ingaan als het jaar waarin we vrede sloten met de natuur en de planeet lieten opleven.

Nu COVID-19 ons leven op zijn kop zet, is er dringend actie nodig op wereldniveau die beantwoordt aan de steeds aanhoudende crisis. Drie milieucrises – klimaatverandering, natuurverlies en de ineenstorting van de natuur, en lucht-, bodem- en watervervuiling – verergeren de planetaire noodtoestand die op lange termijn veel meer schade zal aanrichten dan COVID-19.

Wetenschappers hebben jarenlang uitvoerig beschreven hoe de mensheid de aarde en haar natuurlijke systemen aantast. De maatregelen die we nemen – van regeringen en financiële instellingen tot bedrijven en particulieren – schieten echter ver tekort om de huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen een bloedhete aarde die geteisterd wordt door het massaal uitsterven van diersoorten en door giftige lucht en water.

In 2020 kondigde het VN-milieuprogramma (UNEP) aan dat de wereld deze eeuw nog steeds afstevent op een opwarming van de aarde van meer dan 3°C, ondanks een daling van de broeikasgasemissies door de pandemie.

Het volledige opiniestuk kan je lezen op Mo Magazine.

 

Meest recent