Wat na COVID-19? VN-Secretaris-Generaal pleit voor een groene economie

antonio-guterres-groene-economie
© UN Photo/Mark Garten

De COVID-19 crisis stelt internationale klimaatonderhandelingen voor nieuwe uitdagingen. Recent hielden de milieuministers van zo’n 35 landen een tweedaagse online conferentie om vooruitgang te boeken bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

De bijeenkomst op 27 en 28 april, georganiseerd door het Duitse Ministerie van Milieu, wordt de ‘Petersberg Klimaatdialoog’ genoemd. Het Verenigd Koninkrijk is als voorzitter van de volgende conferentie voor klimaatverandering (COP 26) medevoorzitter van de klimaatdialoog van dit jaar.

Hoge regeringsfunctionarissen bespraken welke maatregelen de weg vrij kunnen maken voor een groen herstel van de economische crisis. Een ander doel was om internationale overeenstemming te bereiken over ambitieuze koolstofverminderingen, ondanks het uitstel van de COP 26 – die eerder was gepland voor Glasgow in november 2020 (uitgesteld zonder nieuwe datum).

Er vonden ook extra vergaderingen plaats tussen niet-gouvernementele actoren, zoals bedrijven, steden, NGO’s en denktanks enerzijds, en hoofdonderhandelaars anderzijds. Net als in voorgaande jaren hebben de Secretaris-Generaal van de VN, António Guterres, en de Duitse Bondskanselier Merkel deelgenomen aan de klimaatdialoog.

In zijn opmerkingen wees Guterres erop dat COVID-19 heeft aangetoond hoe kwetsbaar onze samenlevingen en economieën voor schokken zijn, en welke diepe ongelijkheden een bedreiging vormen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te halen.

“Uitgestelde klimaatmaatregelingen zullen ons elk jaar veel meer kosten aan doden, verloren bestaansmiddelen, verlamde bedrijven en beschadigde economieën. De hoogste kosten zijn de kosten van niets doen”, waarschuwde hij.

Maar Guterres benadrukte ook dat, terwijl de landen hun herstel van de coronaviruspandemie aan het plannen zijn, “de internationale gemeenschap een grote kans heeft om de wereld op een duurzamer en inclusiever pad te sturen”.

De Secretaris-Generaal stelde zes klimaatgerelateerde acties voor om het herstel vorm te geven. Een daarvan focust op nieuwe banen en bedrijven creëren via een schone, groene transitie, nu landen triljoenen euro’s uitgeven om van COVID-19 te herstellen. “Die uitgaven moeten onze economie sneller koolstofvrij maken”, benadrukte hij.

Guterres wees ook op de noodzaak van samenwerking om zowel COVID-19 als de klimaatcrisis op te lossen: “Om beide noodsituaties aan te pakken, moeten we als internationale gemeenschap samenwerken. Net als het coronavirus, kennen broeikasgassen geen grenzen. Isolement is een valstrik. Geen enkel land kan alleen slagen”.

Wetenschappers hebben gewaarschuwd dat er weinig tijd is om het hoofddoel van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te bereiken – de opwarming van de aarde ver onder 2 graden Celsius houden, beter nog onder de 1,5 °C.

Sommigen vergelijken ook de strategie om de infectiecurve af te vlakken zodat gezondheidsstelsels niet instorten met de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen die de opwarming van de aarde veroorzaken te verminderen.

Tot slot wees de Secretaris-Generaal erop dat “dit een zeldzame en korte kans is om onze wereld weer ten goede op te bouwen. Laten we het herstel van de pandemie gebruiken om een basis te leggen voor een veilige, gezonde, inclusieve en meer veerkrachtige wereld voor alle mensen”.

Voor meer informatie over het coronavirus:

https://unric.org/nl/coronavirus-covid-19/ en https://www.un.org/en/coronavirus