Wereldfietsdag: de verjaardag van twee eeuwen lang fietsen

world-bicycle-day
© Unsplash

Wereldfietsdag viert een vervoersmiddel dat al meer dan twee eeuwen bestaat en waarvan de populariteit nog steeds toeneemt. De COVID-19-pandemie heeft de manier waarop we leven, winkelen, onze vrije tijd besteden en de manier waarop we ons bewegen veranderd. In veel Europese steden hebben maatregelen geleid tot minder gemotoriseerd verkeer en meer mensen die ervoor kiezen om te lopen of fietsen. Ze volgen daarbij het advies van gezondheidsautoriteiten om het drukke openbaar vervoer te vermijden en fysiek afstand te houden.

Nu steden beperkingen beginnen te versoepelen en veel mensen stilaan terug naar kantoor gaan, is er een sterke toename van het aantal fiets- en e-bikeaankopen. Sommige winkels in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland kunnen met moeite de vraag bijhouden. Het is dan ook noodzakelijk om opnieuw te bekijken hoe we in het post-COVID-19-tijdperk kunnen overstappen op duurzamere en efficiëntere mobiliteit.

De Verenigde Naties en regeringen in Europa hebben een nieuwe werkgroep opgericht om een reeks uitgangspunten voor een groenere en gezondere mobiliteit te ontwikkelen. Maar nu al nemen sommige landen en steden maatregelen om de mobiliteit van fietsers te verbeteren naarmate de aantallen toenemen.

Brussel, de hoofdstad van Europa, heeft een budget van een half miljoen euro goedgekeurd om de infrastructuur voor fietsers te verbeteren, dat bedrag dient om 6000 extra fietsenstallingen te creëren en 40 km aan nieuwe fietspaden aan te leggen. In het centrum van de stad is de snelheid van voertuigen teruggebracht tot 20 km/u en hebben voetgangers en fietsers nu voorrang op straat, niet alleen op trottoirs en fietspaden.

In Italië zijn in bepaalde gemeenten subsidies beschikbaar gesteld om fietsen en e-bikes aan te schaffen. De stad Rome kondigde tot 150 km aan nieuwe fietspaden aan, en in Milaan, het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus in Europa, is de stad bezig met de aanleg van nieuwe fietspaden, de uitbreiding van trottoirs en het instellen van snelheidslimieten voor voertuigen tot 30 km/u. Tijdens de zomermaanden is de stad van plan om 35 km wegen aan te passen voor fietsers en voetgangers.

Parijs heeft 50 km aan nieuwe fietspaden aangelegd en in het Verenigd Koninkrijk heeft de regering een pakket van 2 miljard pond aangekondigd om fietsen en lopen “in het hart van” het post-coronavirus vervoersplan van het land te plaatsen.

De initiatieven voor een betere mobiliteit hebben als doel om de drukte van het openbaar vervoer en verkeersopstoppingen te verminderen nu beperkingen worden opgeheven en inspanningen worden geleverd om een tweede besmettingsgolf te voorkomen. Hoewel de geplande verbeteringen moeten worden toegejuicht, zijn er daarvan veel als tijdelijke maatregelen aangekondigd. Toch is de verduurzaming van het vervoer van cruciaal belang voor de gezondheid en het welzijn van mensen en de planeet. Verwacht wordt dat ten minste een deel van de verbeteringen permanent zal worden doorgevoerd en dat een eventuele terugkeer naar ‘het normaal’ gepaard zal gaan met een betere mobiliteit.

De fiets is een eenvoudig, betaalbaar, betrouwbaar, schoon en milieuvriendelijk vervoersmiddel. Wereldfietsdag roept overheden op alle niveaus op om een veilige toegang tot openbare ruimtes te bieden, om voetgangers en fietsers te beschermen, en door middel van mobiliteit een gelijke deelname aan de samenleving te waarborgen. Investeringen in betere fietsomstandigheden – met e-bikes, bakfietsen en fietsen in het openbaar vervoer – zullen bijdragen aan het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Lees meer over Fietsen voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen op onze nieuwe website.

Extra links: