7 milliarder mennesker – 1,5 milliarder er fattige

0
481
Foto: Flickr Luis Fellpe Salas 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Foto: Flickr Luis Fellpe Salas 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

24. juli 2014 – FN’s udviklingsprogram (UNDP) har netop udgivet en ny rapport, der viser, at 2.2 milliarder mennesker er fattige eller i risiko for fattigdom.

Menneskers udvikling er truet ved vedvarende sårbarhed. Medmindre der systematisk sættes ind ved hjælp af målrettet politik og sociale normer, vil fremskridtene hverken være rimelige eller bæredygtige.

Ifølge indkomstbaserede mål for fattigdom, er der 1,2 milliarder mennesker der lever af 1,25 dollars eller mindre om dagen. De sidste opgørelser fra UNDP’s fattigdomsindeks viser, at næsten 1.5 milliarder mennesker i 91 udviklingslande lever i fattigdom. Her er der også ofte tale om overlappende problemer, som for eksempel afsavn i forhold til sundhed, uddannelse og levestandard.

Og selv om fattigdommen overordnet er faldende, er næsten 800 millioner mennesker i fare for at falde tilbage i fattigdom i tilfælde af tilbagegang.

Rapporten udgives på et vigtigt tidspunkt, da det snart er tid til nye udviklingsmål. De nuværende udviklingsmål har deadline i 2015. Administrator hos UNDP, Helen Clark siger, at “ved at adressere sårbarheder, kan alle mennesker få noget ud af udviklingsfremgang, og den menneskelig udvikling vil blive mere rimelig og bæredygtig.”

Rapporten introducerer ideen om vurderinger af sårbarheder i livscyklussen, det vil sige de følsomme steder i livet, hvor ændringer kan have større virkning. Disse omfatter de første 1000 dage af livet, overgangen fra skole til arbejde og fra arbejde til pensionisttilværelse.

I rapporten slås til lyd for universelle sociale ydelser for at øge modstandsdygtigheden og opfattelsen om, at kun rige lande har råd til dette modgås. Der præsenteres en sammenlignende analyse af lande med forskellige indkomstniveauer og styreformer, der enten har gennemført eller er begyndt at indføre sådanne politikker.

Disse lande er ikke kun de sædvanlige, hvor Danmark og vores nabolande Sverige og Norge plejer at indgå, men gælder nu også Sydkorea og udviklingslande som for eksempel Costa Rica.

“Disse lande begyndte at lave foranstaltninger, imens deres BNP var lavere end Indiens og Pakistans er nu” står der i rapporten.