A-Ø webstedsindeks

Nogle af FN’s underorganisationer og særorganisationer

UNDP: FN’s udviklingsprogram hjælper lande med at opbygge en holdbar udvikling. Det støtter programmer i 174 udviklingslande og territorier, gennem et netværk af 132 lokalkontorer.

For mere information på engelsk: www.undp.org

UNICEF: FN’s børnefond er den hovedorganisation i FN som forsvarer, fremmer og beskytter børns rettigheder. Den arbejder også for at sikre, at verdens mest udsatte børn får beskyttelse.

For mere information på engelsk: www.unicef.org

UNEP: FN’s miljøprogram har til formål at lede og støtte samarbejde i miljøbeskyttelsesarbejde. Den støtter overvågning af miljøsituationen, miljøbeskatning og varslingsrutiner.

For mere information på engelsk: www.unep.org

UNFPA: FN’s befolkningsfond bistår ved indføring af reproduktiv sundhed, herunder programmer for familieplanlægning og seksual sundhed. Den påpeger også de problemer, som høj befolkningstilvækst medfører.

For mere information på engelsk: www.unfpa.org

WFP: Verdensfødevareprogrammet anvender fødevarer til at redde liv under humanitære kriser. Programmet bidrager til, at mennesker og samfund kan klare sig selv gennem fødevarer-for-arbejde projekter. Det hjælper desuden med at skaffe mad til børn – især piger – så de kan passe deres skolegang.

For mere information på engelsk: www.wfp.org

UNHCR: FN’s højkommissær for flygtninge yder retslig beskyttelse til flygtninge og søger varige løsninger på deres problemer, enten ved at hjælpe dem med frivilligt at vende hjem eller ved at bistå med bosættelse i et andet land. Kommissoriet bistår også andre grupper af mennesker, herunder internt fordrevne, og sørger for særlige ydelser, som f.eks. mad i nødsituationer, hjælpeydelser fra lokalsamfundene, medicinsk bistand og mulighed for uddannelse.

For mere information på engelsk: www.unhcr.org

ILO:
 Den internationale arbejdsorganisation udformer strategier og programmer, som fremmer grundlæggende menneskerettigheder, forbedrer arbejds- og levevilkår og øger beskæftigelsesmuligheder.

For mere information på engelsk: www.ilo.org

FAO:
 FN’s organisation for ernæring og landbrug arbejder for at udrydde sult og fejlernæring samt at øge ernæringstilstanden i det hele taget. FAO hjælper medlemslandene med at skabe en holdbar udvikling indenfor landbrugssektoren.

For mere information på engelsk: www.fao.org

UNESCO: FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur skal fremme forståelsen for udviklingstendenserne i dag og udstikke intellektuelle og etiske retningslinjer. UNESCO er desuden et internationalt center for udveksling af information om udviklingen indenfor områderne uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation.

For mere information på engelsk: www.unesco.org

WHO:
 Verdenssundhedsorganisationen leder og koordinerer internationalt sundhedsarbejde og fremmer fagligt samarbejde på området. Organisationen fremmer bestræbelser på at hindre og kontrollere epidemiske og andre sygdomme, bistår regeringer – på deres egen anmodning – med at forbedre deres sundhedsvæsen og yder faglig bistand og hjælpeindsatser i nødsituationer.

For mere information på engelsk: www.who.org

FN-familien

De Forenede Nationers pagt

FN's opbygning