A-Ø webstedsindeks

Sikkerhedsrådet

Sikkerhedsrådet blev oprettet med hensigt om, at det skulle være den vigtigste vogter af verdensfreden. Mens Generalforsamlingen kan drøfte alle problemer, tager Sikkerhedsrådet sig kun af spørgsmål om fred og sikkerhed. Alle FN’s medlemmer har forpligtet sig til at efterleve Sikkerhedsrådet beslutninger.

Funktioner

  • At undersøge enhver stridighed eller situation som kan føre til en international konflikt;
  • At opstille principper for løsning af en given international konflikt;
  • At foreslå foranstaltninger mod enhver trussel mod international fred og sikkerhed eller aggressiv handling;
  • At komme med anbefalinger til generalforsamlingen i forbindelse med valg af generalsekretær.

Medlemskab

Sikkerhedsrådet har 15 medlemmer. Fem af disse er faste medlemmer: Frankrig, Kina, Rusland, Storbritannien og USA. De øvrige ti ikke-faste medlemmer vælges af Generalforsamlingen for perioder på to år. Ved valget af dem tages der hensyn til kravet om en ligelig geografisk repræsentation.

Møder

I modsætning til Generalforsamlingen holder Sikkerhedsrådet ikke regelmæssige møder. Det kan derimod blive indkaldt på et hvilket som helst tidspunkt med kort varsel. Ethvert land kan – også selv om det ikke er medlem af FN – henlede Sikkerhedsrådets opmærksomhed på en konflikt eller trussel mod freden. Samme ret har FN’s generalsekretær.

Medlemmerne skiftes for en måned ad gangen til at være formand for rådet. Det sker efter navnene på de pågældende lande i (engelsk) alfabetisk orden.

Stemmeafgivning

Afstemningen i Sikkerhedsrådet afviger fra Generalforsamlingens afstemningsregler. Vedtagelse af en vigtig resolution i Sikkerhedsrådet kræver, at ni medlemmer stemmer “ja”, men hvis et af de fem faste medlemmer stemmer “nej”, kaldes det et veto (vetoretten) og resolutionsforslaget kan ikke vedtages.

For mere information på engelsk:  http://www.un.org/en/sc/

FN-familien

De Forenede Nationers pagt

FN's opbygning