A-Ø webstedsindeks

COP21 og kampen mod klimaforandringer

I december 2015 blev den såkaldte Paris-aftale underskrevet under FN-klimatopmødet COP21. Aftalen er blevet hyldet som en “monumental triumf for menneskeheden og planeten.”

Den universelle aftales hovedformål er, at begrænse temperaturstigninger til et sted mellem 1,5 og 2 grader celsius, i løbet af dette århundrede. For at nå dette ambitiøse og vigtige mål skal der bruges tilstrækkelige midler på, at styrke udviklingslandene og de mest sårbare landes foranstaltninger for at nå deres nationale mål.

Landene skal nå deres mål for nedtrapningen af deres emissioner så hurtigt som muligt og fortsætte med at præsentere nationale klimahandlingsplaner, der beskriver deres fremtidige mål for at bekæmpe klimaændringerne. Den nye aftale fastsætter også princippet om, at fremtidige nationale planer skal være mindst lige så ambitiøse som de nuværende, der vil bremse de globale emissioner betydeligt.

Landene skal offentliggøre deres nationale klimamål, de såkaldte Nationally Determined Contributions (NDCs), hvert femte år og støt øge deres ambitioner på lang sigt.

“Denne aftale udgør et springbræt for et større fremskridt, med hensyn til bekæmpelsen af fattigdom, øget indsats for fred og et værdigt liv med muligheder for alle,” konstaterede Ban Ki-moon.

Aftalen blev fremlagt for FN i New York og underskrevet af næsten alle medlemslandenes statsoverhoveder den 22. april 2016.

UNRIC’s Relaterede Links:

UNRIC’s faktaliste om klimaforandringerne her.
FN’s klimapanel UNFCC’s hjemmeside her.
UNFCC: Bringing the Paris Agreement into Force her.
Oversigt over klimarapporter fra FN’s klimapanel her.

FN-organisationer og institutioner som beskæftiger sig med klimaforandringer:

FN’s miljøprogram (UNEP)
FN’s meteorologiske organisation (WMO)
FN’s klimapanel (IPCC)
FN’s klimakonvention (UNFCCC)
FN’s grønne klimafond (GCF)
Caring for Climate

Oversigt over de seneste klimatopmøder:

COP23 i Bonn
COP22 i Marrakech

COP21 i Paris

COP20 i Lima

COP19 i Warsawa
COP18 i Doha
COP17 i Durban
COP16 i Cancun
COP15 i København

Kyoto Protokollen

På UNFCCC’s hjemmeside (engelsk)
På globalis.dk (dansk)

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Verdensmålene