A-Ø webstedsindeks

Ledige stillinger og praktikmuligheder

Der findes mange måder at arbejde for FN på. Afhængigt af individuelle kvalifikationer og erhvervserfaring, er der ulige muligheder. FN-systemet består af en række funktioner, såsom General Staff (lokalt rekrutteret), FN-frivillige, Junior Professional Officer (JPO’s – rekrutteret af hvert medlemsland) og International Professional (internationalt rekrutteret på niveauer fra P1 / P2-P5).

FN og de mange programmer, bureauer og tilknyttede arbejdsgrupper planlægger, organiserer og udfører en række aktiviteter og opgaver. FN’s arbejde har derfor brug for medarbejdere med forskellig uddannelse og erfaring.

FN rekrutterer blandt andet til følgende områder: administration, statistik, social udvikling, information, bibliotekskendskab, jura, økonomi, sprog, programmering osv.

Uanfægtet af professionel kategori forventes der, at fuldtidsansatte kan tale et andet sprog ud over engelsk. Sekretariatets arbejdssprog er engelsk og fransk. FN’s officielle sprog er arabisk, engelsk, fransk, kinesisk, russisk og spansk.

At udjævne forskellen mellem kvinder og mænd i FN-systemet er et af António Guterres’ centrale mål.

Når du søger et job i FN, er dine akademiske meritter og erhvervserfaring nøglen til, hvilket niveau du skal søge. Adgangsniveauerne (såsom P1 / P2 og JPO) kræver alle en kandidatgrad, men kun begrænset erhvervserfaring. Der kræves relevant erhvervserfaring for FN-frivillige og lokalt rekrutterede. Praktikanter er ikke formelt en del af FN-systemet, da personen ikke er ansat i FN. Et praktikophold bør derfor betragtes som en mulighed for at få værdifuld indsigt i FN’s arbejde.

Information om ledige stillinger i FN’s sekretariat kan findes her.