A-Ø webstedsindeks

Fred og sikkerhed

Peace and Security banner

For De Forenede Nationer, har det altid været et centralt mål at bevare verdensfreden. FN bidrager med at løse tvister mellem nationer, mindsker spændinger, forebygger samt hjælper med at gøre en ende på igangværende konflikter. Organisationen foretager komplekse fredsskabende og fredsbevarende operationer, samt yder humanitær bistand. FN har ligeledes spillet en vigtig rolle i løsningen af nogle af de mest langvarige konflikter i de seneste år.

Nedenfor ser du skulpturen ”Ikke-vold” af den svenske billedhugger Carl Fredrik Reuters. Skulpturen står uden for FN’s Hovedkvarter i New York.

alt

FN’s officielle hjemmeside for Fred og Sikkerhed

Her kan du blandt andet læse om de tematiske områder: 

Fredsskabende og forebyggende aktioner; fredsskabende aktiviteter, rapporter, dokumenter og andre relaterede materialer.

Fredsbevarelse; fredsbevarende aktiviteter, igangværende og afsluttede opgaver, kort, dokumenter, erklæringer, statistik.

Fredsopbygning; fredsskabende arkitektur, funktioner, dokumenter, erklæringer og andre relaterede materialer.

Nedrustning; dagsorden for nedrustning, FN’s Institut for Nedrustningsforskning, dokumenter.

Bekæmpelse af terrorisme; global strategi til bekæmpelse af terrorisme, gennemførelse af strategien, FN-systemets dækkende aktioner og aktører.

Afkolonisering; historie, struktur, dokumenter om FN’s rolle i afkoloniseringen.

Børn og væbnede konflikter; rapporter og redegørelser, spørgsmål i forbindelse med børnesoldater.

Kvinder, fred og sikkerhed; kønsperspektiv i fred og sikkerhedsspørgsmål, dokumenter, erklæringer.

Beskyttelse mod seksuel udnyttelse og misbrug; overblik, løsninger, arbejdsgruppe og resultater.

 

Seneste nyt

75 måder, hvor FN gør en forskel: Søger løsninger...

Klimaændringer er et globalt problem, som derfor kræver en global løsning. FN har været...

75 måder, hvor FN gør en forskel (4/75)

Menneskerettigheder er en af ​​FN's grundlæggende søjler. Siden generalforsamlingen vedtog FN´s verdenserklæring om menneskerettigheder...

Kønsforskelle fortsætter på de naturvidenskabelige fag

I det sidste årti har investeringerne fra det globale samfund ført til store fremskridt...

Sig nej til omskæring

Female genital mutilation (FGM) henviser til alle procedurer, der involverer delvis eller total fjernelse...

António Guterres FNs Generalsekretær: Nytårs Budskab 2020