A-Ø webstedsindeks

Sekretariatet

FN’s ansatte er medlemmer af sekretariatet. Den øverste chef er Generalsekretæren. Han samarbejder med en stab af internationale tjenestemænd, som udfører FN’s daglige arbejde. Sekretariatet har kontorer over hele verden, hvorfra der ydes service til FN’s andre organer, og deres programmer og planer administreres.

Funktioner

  • At indsamle viden og baggrundsinformation om de problemer, som skal behandles, så de forskellige delegationer kan orientere sig ud fra fakta, når de skal give anbefalinger;
  • At bidrage til at iværksætte og realisere beslutninger vedtaget af FN;
  • At organisere internationale konferencer;
  • At tolke taler og oversætte dokumenter til FN’s officielle sprog.

Hvordan er sekretariatet sammensat?

Medlemmer af sekretariatet udarbejder baggrundsinformation om foreliggende problemer, så regeringsdelegationer kan sætte sig ind i kendsgerningerne og fremsætte henstillinger. Sekretariatet bidrager derefter til udførelsen af FN’s beslutninger.

FN-systemet som helhed – dvs. sekretariatet i New York, kontorerne rundt om i verden samt særorganisationerne og FN-programmer og -organisationer – beskæftiger over 50.000 mennesker.

Omkring 4.800 af dem arbejder ved hovedkvarteret i New York. De indbefatter bl.a. økonomer, jurister, journalister, bibliotekarer, oversættere og eksperter på mange forskellige områder. For at sikre repræsentation fra alle regioner ansætter FN kvalificerede mennesker fra så mange forskellige lande som muligt. Som hovedregel anvender man kvalifikationsprøver ved ansættelse af professionelle medarbejdere. Personaleafdelingen har lister over kvalificerede personer, og de kan alle komme i betragtning ved besættelse af ledige poster.

For mere information på engelsk: http://www.un.org/en/sections/about-un/secretariat/index.html

FN-familien

De Forenede Nationers pagt

FN's opbygning