A-Ø webstedsindeks

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er FN’s centrale organ, hvor hvert land kan give udtryk for sit syn på en hvilken som helst sag. Alle FN’s medlemmer har sæde i Generalforsamlingen. Rig eller fattig, stor eller lille – hver nation har én stemme. Vigtige spørgsmål afgøres ved to tredjedeles flertal. Selv om hvert land kun har én stemme, repræsenteres det af en delegation bestående af flere mennesker. En delegation ledes normalt af en diplomat med rang af ambassadør.

Generalforsamlingens møderum

Generalforsamlingen åbner en ny session hvert år – det sker altid den tredje tirsdag i september – for en periode af mindst tre måneder. Ekstraordinære sessioner kan indkaldes på andre tider af året, og hastemøder kan indkaldes når som helst.

Forsamlingen vælger ved åbningen af hver ny session en præsident, der leder forhandlingerne.

Stemmeafgivning

Resolutionerne som vedtages i generalforsamlingen er bare opfordringer til medlemslandene. Alligevel har de stor betydning. Generalforsamlingen repræsenterer nemlig verdenssamfundets stemme, og dermed den internationale offentlige mening.

Møder

Den årlige samling i Generalforsamlingen begynder med en generel debat, hvor talerne ofte holdes af statsoverhoveder eller højtstående medlemmer af landenes regeringer. I 1995 under FN’s 50 års jubilæum var lederne for alle medlemsstaterne samlet i hovedkvarteret i New York.

Funktioner

  • At diskutere og komme med anbefalinger i alle slags spørgsmål (undtagen dem som samtidig behandles i Sikkerhedsrådet);
  • At diskutere spørgsmål som gælder militære konflikter og nedrustning;
  • At diskutere spørgsmål om, hvordan man kan forbedre forholdene for børn, unge og kvinder;
  • At diskutere sager som bæredygtig udvikling og menneskerettigheder;
  • At diskutere hvor meget hvert medlemsland skal betale til FN, og hvordan man skal bruge disse penge

FN’s faste hovedkomiteer

Til sidst under den generelle debat diskuterer man de fleste sager i Generalforsamlingens seks faste hovedkomiteer:
• Første komité (Nedrustning og international sikkerhed)
• Andre komité (Økonomiske og finansielle spørgsmål)
• Tredje komité (Sociale, menneskelige, og kulturelle spørgsmål)
• Fjerde komité (Spørgsmål om særlige politiske sager og afkolonisering)
• Femte komité (Spørgsmål om administrative sager og budget)
• Sjette komité (Juridiske spørgsmål)

For mere information på engelsk: www.un.org/ga

FN-familien

De Forenede Nationers pagt

FN's opbygning