A-Ø webstedsindeks

Den internationale domstol

Den internationale domstol, også kaldet Den mellemfolkelige domstol, er FN’s vigtigste dømmende organ.

Kun stater, ikke enkeltpersoner, kan indbringe sager for domstolen. Når et land har accepteret domstolens kompetence, har det samtidig afgivet løfte om at følge domstolens afgørelse. Herudover kan andre organer inden for FN bede om rådgivende udtalelser fra domstolen.

Hvordan er domstolen sammensat?

Domstolen har hovedkvarter i Haag i Holland og er principielt altid samlet. Den har 15 dommere, som vælges af Sikkerhedsrådet og Generalforsamlingen. Der kan ikke være to dommere fra samme land. Ni dommere skal være enige, før en beslutning kan tages.

Domstolen har bidraget til at løse mange stridigheder. I 1992 traf den beslutning om grænsedragning både til lands og til vands mellem El Salvador og Honduras. Domstolen har også afgivet kendelse om en havretslig grænsestrid mellem Danmark og Norge, der drejede sig om kontinentalsoklen og fiskerizoner. En tredje nylig domstolsafgørelse angik anvendelsen af FN’s konvention om folkedrab i det tidligere Jugoslavien (1993).

Statut for Den Internationale Domstol
For mere information på engelsk: www.icj-cij.org

FN-familien

De Forenede Nationers pagt

FN's opbygning