A-Ø webstedsindeks

Fredsbevarende arbejde

FN’s fredsbevarende operationer er et redskab for FN til løsning og forebyggelse af konflikter. Beslutningen om en fredsbevarende operation træffes af FN’s Sikkerhedsråd.

FN’s fredsbevarende arbejde inkluderer både civilt og militært personale. Danmark har deltaget aktivt i FN’s missioner siden 1948 og har en lang tradition for internationalt civilt- og militært samarbejde.

Kravene varierer, men du skal have et godt helbred og være parat til at arbejde under vanskelige og til tider farlige forhold. FN’s jobside linker direkte til rekrutteringsstedet for fredsbevarende operationer.

Du kan finde mere information om rekruttering her: https://peacekeeping.un.org/en/working-with-us

(https://um.dk/da/udenrigspolitik/sikkerhedspolitik/missioner-og-operationer/fn-missioner/)