A-Ø webstedsindeks

Det økonomiske og sociale råd

Det økonomiske og sociale råd (Economic and Social Council) omtales almindeligvis som ECOSOC.

Det beskæftiger sig bl.a. med økonomiske problemer som handel, transport, industrialisering og økonomisk udvikling, samt sociale spørgsmål som befolkning, børn, boligforhold, kvinders rettigheder, racediskrimination, narkotika, kriminalitet, social velfærd, ungdomsproblemer, miljø og fødevarer. Rådet fremsætter også henstillinger vedrørende forbedring af uddannelser og den almene sundhedstilstand. Det beskæftiger sig meget med at fremme respekten for de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder overalt i verden.

Der er 54 lande, som er medlemmer af ECOSOC. De vælges af Generalforsamlingen for perioder af tre år. Rådet mødes normalt til en session om året. Beslutninger tages ved flertalsafgørelser.

Funktioner

 • At fungere som et hovedforum for sager, som angår international økonomi og sociale spørgsmål.
 • At fremme højere levestandard, arbejde for alle og økonomisk- samt social udvikling.
 • At komme med løsninger på internationale problemer vedrørende økonomi, sociale forhold og sundhed. Rådet skal også samarbejde internationalt om kultur og uddannelse.
 • At fremme respekten for menneskerettighederne og frihed for alle.

ECOSOC’s arbejde er for omfattende til, at det alene kan behandle alle sager i detaljer. Det har derfor mange kommissioner til at bidrage til arbejdet.

Kommissioner

Nogle af dem omhandler bestemte emner, som de rådgiver ECOSOC om. Disse organer er:

 • Kommissionen for menneskerettigheder
 • Kommissionen vedrørende narkotika
 • Kommissionen for social udvikling
 • Kommissionen for befolkning og udvikling
 • Kommissionen vedrørende kvinders status
 • Den statistiske kommission
 • Kommissionen for kriminalitetsforebyggelse og retfærdighed
 • Kommissionen for holdbar udvikling
 • Kommissionen om videnskab og teknologi for udvikling

Derudover findes der flere regionale kommissioner, der beskæftiger sig med specifikke problemer i de forskellige geografiske områder. De er:

ECA, Den økonomiske kommission for Afrika
ECE, 
Den økonomiske kommission for Europa
ECLAC, 
Den økonomiske kommission for Latinamerika og Caraibien
ESCAP, 
Den økonomiske og sociale kommission for Asien og Stillehavsområdet
ESCWA, 
Den økonomiske og sociale kommission for det vestlige Asien

ECOSOC bygger ikke sit arbejde alene på anbefalinger fra de ovennævnte kommissioner. Rådet samarbejder i udstrakt grad med særorganisationerne og med FN’s forskellige underorganisationer og programmer. Ofte sker det med henblik på gennemførelse af bestemte projekter.

FN-familien

De Forenede Nationers pagt

FN's opbygning