A-Ø webstedsindeks

P- og G-personale

Internationale professionelle

International Professionals – det vil sige såkaldt P-personale – er internationalt rekrutteret FN-personale med en højere akademisk grad. P-tjenesterne er opdelt i P2-P5. Opdelingen er baseret på uddannelsesniveau og erhvervserfaring. Internationalt personale rekrutteres fra et så bredt geografisk område som muligt for at opnå den bredest mulige repræsentation blandt medlemslandene.

Det er FN’s gængse holdning at annoncere alle ledige stillinger – ikke kun dem på indgangsniveau P2-P3. Disse tilføjes kun på basis af udvalgsprøver, såkaldte competitive exams, nationale udvalgsprøver. Disse tests organiseres i forhold til, hvilke lande der er utilstrækkeligt repræsenteret blandt FN-ansatte.

Udvalgsprøven gennemføres i en række kategorier såsom administration, økonomi, data, jura, bibliotekskundskab, statsvidenskab, information, social udvikling og statistik.

For at være kvalificeret til P1/P2-tjenester skal ansøgeren have en lavere akademisk grad og være højst 32 år. For P3-tjenester skal ansøgeren have en højere akademisk grad, fire års erhvervserfaring og være højst 39 år. For både P1/P2 og P3 skal man være i stand til at tale engelsk eller fransk flydende. Alle, der opfylder disse kriterier og tror på FN’s mål og idealer, er velkomne til at ansøge. Læs mere her: https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE&lang=en-US

 

General Staff, eller G-personale, er lokalt rekrutteret FN-personale, der arbejder på et lokalt eller regionalt kontor. G-tjenester er som regel såkaldte supporttjenester såsom administration, teknisk support og datastøtte, viceværtopgaver og personaleadministration, men i virkeligheden udfører G-personale ofte også mere udfordrende opgaver, f.eks. inden for kommunikation eller it.

Som mange andre FN-tjenester kræver G-tjenester flere års erhvervserfaring. G-tjenester er opdelt i G2-G7, som igen er opdelt i 11 underkategorier. Kategorierne er hovedsageligt baseret på erhvervserfaring.

Læs mere om de forskellige kategorier her: https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SC