Det eneste acceptable antal er nul

0
460
“Small farmers can solve the food crisis” - Gates Foundation (CC BY-NC-ND 2.0)

“Small farmers can solve the food crisis” - Gates Foundation (CC BY-NC-ND 2.0)

16.okotober 2014 – Adgang til mad er en menneskeret. På trods af, at der produceres nok mad til at brødføde hele verdens befolkning, er der dog alligevel 805 millioner, svarende til 1 ud 9 mennesker, der sulter.

De mennesker, der lider oftest af underernæring og sult, er de social udsatte og de allermest sårbare befolkningsgrupper. Langt størstedelen af de sultende bor i udviklingslande og 60 % er kvinder. Fire ud af ti børn i udviklingslande er underernærede og næsten fem millioner børn under fem dør på grund af underernæring hvert år.

Ydermere fører hungersnød og sult til global usikkerhed, miljøødelæggelser og øget migration. Data fra en række studier fra ’Cost of Hunger in Africa’ viser også, at sult kan reducere en nations arbejdsstyrke med 9,4 % og et lands BNP med 16,5 %.

At tage kampen op mod sult er derfor ikke alene en moralsk forpligtelse, men også en nødvendighed for international udvikling og stabilitet.

Verdens Fødevaredag den 16.oktober markerer lande og folk fra hele verden deres støtte til målsætningen om at eliminere sult fuldstændig fra alle verdens lande. For når man taler om sult er det eneste acceptable antal nul.

“Der er 100 millioner færre sultne mennesker end for ti år siden. Samtidig er det lykkedes 63 lande at halvere mængden af mennesker, der lider af undernæring. Vores vision om den totale eliminering af sult på verdensplan er indenfor rækkevidde,” siger FN’s generalsekretær Ban-Ki-moon, der lancerede hans vision for at eliminere sult i vores levetid, Zero Hunger Challenge i juni 2012.

For at understrege behovet for handling mod sult har FN’s generalforsamling valgt 2014 som det ”Internationale år for familielandbrug” – et stærkt signal til det internationale samfund om, at fødevaresikkerhed er en topprioritet for FN, og at mad og sult er tæt forbundet til national- og global sikkerhed.

De nye mål for bæredygtig udvikling giver også verdens ledere en enestående chance for at blive enige om nye og endnu mere ambitiøse målsætninger for at udrydde sult.

“I 2015 har vi muligheden for virkelig at sætte trumf på ved at leve op til 2015-målene og ved at sætte en ny dagsorden for bæredygtig udvikling. Denne nye dagsorden skal gerne bidrage til en universel klimaaftale og en verden uden fattigdom og sult. En verden hvor alle mennesker har adgang til tilstrækkelig mad og hvor ingen sulter, er et kerneelement i vores vision for fremtiden,” konkluderer Ban-Ki-moon.

“Why care?” – WorldFoodDayUSA - FAO

Relaterede artikler

500 dage tilbage til at opfylde 2015-målene

Sydsudan er tæt på hungersnød

Verdens ledere taler om både ondskab og håb ved FN’s generalforsamling

World Food day logo