Flygtninge: Presserende kriser, men ingen penge

0
450
Flygtninge

Flygtninge

8. oktober 2012. Med de finansielle reserver i bund står FN’s flygtningeagentur overfor en kombination af kriser uden fortilfælde, advarede dets topchef da han appellerede verdenssamfundet til at yde den nødvendige finansielle støtte.

FN’s flygtningehøjkommissær, António Guterres siger, at hans agentur, kendt under akronymet UNHCR, for øjeblikket arbejder med fire akutte kriser idet de prøver at beskytte og hjælpe 700.000 mennesker som er flygtet fra konflikter i Syrien, Mali, Sudan og Den Demokratiske Republik Congo (DRC) ved udgangen af september oven i sidste års rekord på 800.000 flygtninge på verdensplan.

”Faktum er, at UNHCR er overbebyrdet for tiden”, sagde Guterres til en flok reportere i Geneve og understregde at de nuværende problemer kommer oven i arbejde med de mangeårige kroniske problemer såsom, én million somaliske flygtninge, som er flygtet fra konflikt og tørke i deres hjemland til Kenya, Etiopien og Yemen.

Guterres talte til en nyhedsbriefing efter UNHCR’s ledende styringskomitemøde, som mødes i Geneve årligt for at gennemgå og godkende agenturets programmer og budget, rådgive om international beskyttelse og diskutere en lang række af andre spørgsmål med UNCHR og dets mellemstatslige og ikke-statslige partnere.

”I nuværende øjeblik”, siger Guterres ”beskæftiger vi os med fire samtidige akutte kriser og konsekvenserne af sidste års dramatiske flygtningesituation og derefter med alle de langvarige problemer, vi desværre endnu ikke er i stand til at finde en løsning på; fra afghanere til eritreere til situationen i Colombia og Myanmar”.

For at konfrontere “disse meget dramatiske omstændigheder”, opfordrer Guterres alle lande til at holde grænserne åbne for at yde tilstrækkelig beskyttelse, og kommer med “en meget stærk appel” for finansiel støtte til UNHCR’s arbejde rundt omkring i verden.