A-Ø webstedsindeks

FN forklaret: FN’s menneskerettighedsråd

December 2017 – Målet med serien af ”FN forklaret”-artikler er at klarlægge de mindre kendte og komplicerede dele af FN-systemet. I denne måned fokuserer vi i anledning af International menneskerettighedsdag den 10. december på FN’s promovering og beskyttelse af menneskerettigheder, da vi kigger nærmere på FN’s menneskerettighedsråd og specialprocedurer.

FN’s menneskerettighedsråd
Rådet ligger i Genève og blev grundlagt den 15. marts 2006, hvor det erstattede FN’s menneskerettighedskommission.

Det er et intergovernmentalt organ i FN-systemet, hvis formål er at styrke promovering og beskyttelse af menneskerettigheder på globalt plan, samt adressere overtrædelser af menneskerettigheder og lave anbefalinger til regeringer. Rådet foretager desuden løbende tematiske diskussioner om anliggender relateret til menneskerettigheder og om situationer, der kræver rådets opmærksomhed.

Rådet består af 47 af FN’s medlemsstater, som udpeges af FN’s Generalforsamling. Staternes bidrag til promovering og beskyttelse af menneskerettigheder og deres frivillige tilsagn og forpligtelser på området tages i betragtning, når der skal vælges kandidater.

Menneskerettigheder promoveres og beskyttes primært ved hjælp af tre slags mekanismer og procedurer: Universal Periodic Review (universel tilbagevendende vurdering) behandler menneskerettighedssituationen i alle medlemslande, mens the Advisory Committee (den rådgivende komité) fungerer som rådets ”tænketank”, der bidrager med ekspertise og rådgivning om menneskerettighedsspørgsmål, og the Complaint Procedure (klageproceduren) er en måde hvorpå individer og organisationer kan indberette brud på menneskerettigheder til rådet.

Specialprocedurer
Specialprocedurer er enten et individ (kaldet en ”specialrapportør” eller ”uafhængig ekspert”) eller en arbejdsgruppe på fem mennesker. Specialrapportørerne, de uafhængige eksperter og medlemmerne af arbejdsgrupperne udnævnes af FN’s menneskerettighedsråd og arbejder i egen kapacitet. De er hverken ansat af eller modtager løn fra FN.

Systemet med specialprocedurer er en central del af FN’s arbejde med menneskerettigheder, og dækker alle typer menneskerettigheder: civile, kulturelle, økonomiske, politiske og sociale.

Med støtte fra Kontoret for FN’s højkommissariat for menneskerettigheder (OHCHR) har specialprocedurerne en række funktioner: de foretager besøg i forskellige stater; de reagerer på individuelle sager af en bredere strukturel karakter, ved at underrette stater og andre om potentielle brud på menneskerettigheder; de udarbejder tematiske studier, der bidrager til udviklingen af internationale menneskerettigheder, øger den offentlige bevidsthed og bidrager med rådgivning.

Alle specialprocedurer rapporterer årligt til FN’s menneskerettighedsråd, mens størstedelen af mandaterne ligeledes rapporterer til FN’s generalforsamling.

I august 2017 var der 44 tematiske mandater og 12 mandater relateret til specifikke lande.

Verdenserklæringen om Menneskerettighederne