Generalsekretærens budskab på Verdensdag for AIDS

0
405

Verden ser nu tegn på fremgang i at få vendt AIDS epidemien i nogle lande. Investeringer i AIDS tiltag giver resultater og reder liv.

Samtidig, globalt set, er nye infektioner ved at distancere de gevinster som er opnået ved at sætte folk i behandling, og på verdensplan forbliver AIDS en af de ledende årsager til for tidlig død.

På Verdensdag for AIDS dette år er vores udfordring klar: vi må fortsætte med at gøre det der virker, men vi må på et hastegrundlag også gøre mere for at opretholde vores forpligtelse til at nå universel adgang til HIV forebyggelse, behandling, pleje og støtte i 2010.

Dette mål kan kun opnås hvis vi giver vores fulde opmærksomhed til menneskerettigheder når det gælder HIV. Dette indebærer bekæmpelse af enhver form for HIV relaterede stigma og diskrimination. Det indebærer afskaffelsen af vold mod kvinder og piger. Det indebærer sikring adgang til HIV information og behandling.

Jeg opfordrer alle lande til at fjerne deres straffelove, politikker og fremgangsmåder som hæmmer AIDS tiltag, hvilket inkluderer rejserestriktioner mod folk som lever med HIV. Succesfulde AIDS tiltag straffer ikke folk; de beskytter dem.

I mange lande er der juridiske rammer som institutionaliserer diskrimination mod særlig sårbare grupper. Alligevel giver diskrimination af sexarbejdere, narkomaner og mænd som har sex med mænd kun næring til epidemien og forhindrer omkostningseffektiv indgriben. Vi er nødt til at sikre at AIDS tiltag er baseret på beviser, ikke ideologi, og nå dem som er mest i nød og mest berørte.

Folk som lever med HIV kan være stærke rollemodeller i at guide os til bedre tiltag til forebyggelse, sundhed og menneskelig værdighed. Vi er nødt til at erkende deres bidrag og promovere deres aktive deltagelse i alle aspekter af AIDS tiltagene.

Lad os på denne Verdensdag for AIDS opretholde menneskerettighederne for alle dem som lever med HIV, folk med smitterisiko, og børn og familier berørte af epidemien. Lad os, især i denne tid med økonomisk krise, bruge AIDS tiltagene til at generere fremgang mod at nå 2015-målene. Vigtigst af alt, lad os handle nu.

FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon